ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ ေဆာက္လုပ္မႈ အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ၾကားမွ လမ္းအေၾကာင္းျပ၍ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္တားဆီး

0
139

ေအာက္တိုဘာ ၆

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၲာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ၾကားမွ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္တားဆီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္တားဆီးသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လံုၿခံဳေရးယူေပးရသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကားရုဏ္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေဒသခံရြာသား ဦးေရႊအုန္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကားျဖင့္ ထိခိုက္မိခဲ့သည္။

“ဒါက အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဖိၿပီးဆူပူေအာင္လုပ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံနိုင္ဘူး ။ အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တက္နိုင္တဲ့ဘက္က ကန္႔ကြက္မွာပါ ။ ဒီကုမၸဏီက လမ္းကို အာရုဏ္လႊဲၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔တိုက္ေပးတာပါ ” ဟု ေဒသခံ ဦးေရႊအုန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို တရားစြဲဆိုထားသည့္အျပင္ ကုမၸဏီအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၆

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၲာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ၾကားမွ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္တားဆီးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္တားဆီးသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လံုၿခံဳေရးယူေပးရသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကားရုဏ္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေဒသခံရြာသား ဦးေရႊအုန္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကားျဖင့္ ထိခိုက္မိခဲ့သည္။

“ဒါက အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဖိၿပီးဆူပူေအာင္လုပ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံနိုင္ဘူး ။ အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တက္နိုင္တဲ့ဘက္က ကန္႔ကြက္မွာပါ ။ ဒီကုမၸဏီက လမ္းကို အာရုဏ္လႊဲၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔တိုက္ေပးတာပါ ” ဟု ေဒသခံ ဦးေရႊအုန္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို တရားစြဲဆိုထားသည့္အျပင္ ကုမၸဏီအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply