ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၅ ခုတြင္သင္ႀကားမည္

0
186

ေအာက္တိုဘာ ၆
ေမစု

MPT ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း ပညာေပးျဖန္႔ေဝမႈအား ျမိဳ႕ႀကီး၃ ျမိဳ႕မွ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၅ခုတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအားသင္ႀကားေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနတြင္ အဓိကက်သည့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို First Aid For All က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္အေနႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ နယ္ရွိမူလတန္းေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းတြင္ သရုပ္ျပသင္ႀကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဆရာဝန္ေတြလိုလည္းက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအကုန္မသိနိုင္ေပမယ့္ ဒီလိုက်န္းမာေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့အေျခခံFirst Aid For All အေျခအေနေလးေတြသိထားျခင္းအားျဖင့္ရုတ္တရက္အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လာတဲ့လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုကယ္ဆယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မႏၱေလး ကရင္ မြန္ မွာရွိတဲ့အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း ေတြကိုသင္ႀကားေပးမယ့္အေျခအေနေတြလုပ္မယ္။သင္ႀကားရုံတင္မဟုတ္ျပိဳင္ပြဲေတြလည္းရွိပါမယ္” ဟု MPT မွcheif operation officer ျဖစ္သူ Mr. Yoshiaki Benino ကေျပာသည္။

First Aid For All က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္တြင္ ယခုေအာက္တိုဘာလ မွ စတင္ကာ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ MRTV-4ရုပ္သံ၌ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေန ရွိသည့္ ေရာဂါ၁၃မ်ိဳး အတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုသရုပ္ျပ သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ မ်ားအားျပည္သူ႔က်န္းမာေရးပညာေပးအေနျဖင့္ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

” လူတိုင္းလူတိုင္းဟာေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းကိုတတ္ ရမယ္လို႔ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အခုက MPT နဲ႕ႀကက္ေျခနီအသင္းပူးေပါင္းျပီး ေရွးဦးျပဳစုျခင္းပညာေပး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ရဲ႕ဒုတိယေျမာက္စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ပထမအႀကိမ္ကိုေတာ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းကျပဳလုပ္သြားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့တုန္းက ေရွးဦးျပဳစုျခင္း ဗီဒီယိုဖိုင္ ၁၂ခုကို တင္ျပထုတ္လႊင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ယခုလည္းရုပ္သံပညာေပးအစီစဥ္ေတြအျပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈေတြ ကိုခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ့္ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလေတြကိုေရွးဦးျပဳစုနည္းေတြသင္ႀကားေပးမယ့္အစီအစဥ္ေတြလည္းပါဝင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းမွ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ရွိန္ကေျပာသည္။

ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္း ဦးေခါင္းထိခိုက္မိျခင္း ႏွလုံးေရာဂါေဖာက္ျခင္း ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ျခင္း အရိုးက်ိဳးျခင္း ႏွင့္အျပင္းအထန္မီးေလာင္ခံရျခင္းအစရွိေသာ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းနည္းလမ္း ဗီဒီယို ၁၃ခု ထုတ္လႊင့္ပညာေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ သဘာဝေဘး ႏွင့္ ရုတ္တရက္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားက်ေရာက္ပါက ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လူထုအတြင္းအျမင္လြဲမွားေနေသာ က်န္းမာေရးအေျခခံအသိမ်ားျဖစ္ေသာႏွာေခါင္းေသြးလ်ွံလ်ွင္ ေခါင္းေမာ့ခိုင္းထားျခင္းအစားေခါင္းငုပ္ခိုင္းရမည္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္လူထု၏ မွားယြင္းစြာသိေသာအသိအျမင္မ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးရန္လည္း ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈပညာေပးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေန ေႀကာင္းသိရသည္။

လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္သင္ႀကား မႈျပဳလုပ္ေပးမည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း အသိပညာျပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ သင္ႀကားတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္က်ြမ္းက်င္ မႈ မ်ားကို အေျခခံပတ္တီးစီး ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမွ စတင္ကာအဖြဲ႕လိုက္သရုပ္ျပယွဥ္ျပိဳင္ေစျပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ ေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၆
ေမစု

MPT ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း ပညာေပးျဖန္႔ေဝမႈအား ျမိဳ႕ႀကီး၃ ျမိဳ႕မွ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၅ခုတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအားသင္ႀကားေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနတြင္ အဓိကက်သည့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို First Aid For All က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္အေနႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ နယ္ရွိမူလတန္းေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းတြင္ သရုပ္ျပသင္ႀကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဆရာဝန္ေတြလိုလည္းက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအကုန္မသိနိုင္ေပမယ့္ ဒီလိုက်န္းမာေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့အေျခခံFirst Aid For All အေျခအေနေလးေတြသိထားျခင္းအားျဖင့္ရုတ္တရက္အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လာတဲ့လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုကယ္ဆယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မႏၱေလး ကရင္ မြန္ မွာရွိတဲ့အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း ေတြကိုသင္ႀကားေပးမယ့္အေျခအေနေတြလုပ္မယ္။သင္ႀကားရုံတင္မဟုတ္ျပိဳင္ပြဲေတြလည္းရွိပါမယ္” ဟု MPT မွcheif operation officer ျဖစ္သူ Mr. Yoshiaki Benino ကေျပာသည္။

First Aid For All က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္တြင္ ယခုေအာက္တိုဘာလ မွ စတင္ကာ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ MRTV-4ရုပ္သံ၌ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေန ရွိသည့္ ေရာဂါ၁၃မ်ိဳး အတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုသရုပ္ျပ သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ မ်ားအားျပည္သူ႔က်န္းမာေရးပညာေပးအေနျဖင့္ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

” လူတိုင္းလူတိုင္းဟာေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းကိုတတ္ ရမယ္လို႔ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အခုက MPT နဲ႕ႀကက္ေျခနီအသင္းပူးေပါင္းျပီး ေရွးဦးျပဳစုျခင္းပညာေပး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ရဲ႕ဒုတိယေျမာက္စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ပထမအႀကိမ္ကိုေတာ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းကျပဳလုပ္သြားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့တုန္းက ေရွးဦးျပဳစုျခင္း ဗီဒီယိုဖိုင္ ၁၂ခုကို တင္ျပထုတ္လႊင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ယခုလည္းရုပ္သံပညာေပးအစီစဥ္ေတြအျပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈေတြ ကိုခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ့္ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလေတြကိုေရွးဦးျပဳစုနည္းေတြသင္ႀကားေပးမယ့္အစီအစဥ္ေတြလည္းပါဝင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံႀကက္ေျခနီအသင္းမွ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ရွိန္ကေျပာသည္။

ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္း ဦးေခါင္းထိခိုက္မိျခင္း ႏွလုံးေရာဂါေဖာက္ျခင္း ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ျခင္း အရိုးက်ိဳးျခင္း ႏွင့္အျပင္းအထန္မီးေလာင္ခံရျခင္းအစရွိေသာ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းနည္းလမ္း ဗီဒီယို ၁၃ခု ထုတ္လႊင့္ပညာေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ သဘာဝေဘး ႏွင့္ ရုတ္တရက္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားက်ေရာက္ပါက ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လူထုအတြင္းအျမင္လြဲမွားေနေသာ က်န္းမာေရးအေျခခံအသိမ်ားျဖစ္ေသာႏွာေခါင္းေသြးလ်ွံလ်ွင္ ေခါင္းေမာ့ခိုင္းထားျခင္းအစားေခါင္းငုပ္ခိုင္းရမည္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္လူထု၏ မွားယြင္းစြာသိေသာအသိအျမင္မ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးရန္လည္း ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈပညာေပးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေန ေႀကာင္းသိရသည္။

လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္သင္ႀကား မႈျပဳလုပ္ေပးမည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း အသိပညာျပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ သင္ႀကားတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္က်ြမ္းက်င္ မႈ မ်ားကို အေျခခံပတ္တီးစီး ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမွ စတင္ကာအဖြဲ႕လိုက္သရုပ္ျပယွဥ္ျပိဳင္ေစျပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ ေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

Leave a Reply