တရားမဝင္​တားဆီးထိန္​းခ်ဳပ္​ေရးစီမံခ်က္​ ေရးဆြဲေနဟု စီမံဘ႑ာျပည္​ေထာင္​စုဝန္​ႀကီးေျပာ

0
220

ေအာက္​တိုဘာ ၆
ေဝေဝျဖဳိး

တရားမဝင္​တားဆီးထိန္​းခ်ဳပ္​ေရးကို ယခင္​ထက္​ပိုမိုေဆာင္​႐ြက္​နိုင္​ရန္​အတြက္​ စီမံခ်က္​ ေရးဆြဲေနၿပီး အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ ေဆာင္​႐ြက္​သြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း စီမံကိန္​း ႏွင္​့ဘ႑ာေရးဝန္​ၿကီးဌာန ျပည္​ေဆာင္​​စုဝန္​ႀကီး ဦးစိုးဝင္​းကေျပာသည္​။

ေအာက္​တိုဘာလ ၆ရက္​က ကုန္​သည္​စက္​မႈအသင္​းခ်ဳပ္​တြင္​ျပဳလုပ္​သည္​့ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင္​့ေဆြႏွင္​့ ျမန္​မာ့ စီးပြားေရးလုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ား ပံုမွန္​ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိ္​မ္​ ၂၀ ေျမာက္​တြင္​ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္​။

” နယ္​စပ္​ဝင္​ေပါက္​ ထြက္​ေပါက္​သည္​ တရားဝင္​ တစ္​ခု သာရွိၿပီး တရားမဝင္​ နယ္​စပ္​ ဝင္​ေပါက္​ထြက္​ေပါက္​ မ်ားဟာ အလြန္​မ်ားျပားေနပါတယ္​။ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈပေပ်ာက္​ေရးကို ဌာနတစ္​ခုထဲနဲ႔ ေဆာင္​႐ြက္​လို႔မရပါဘူး။သက္​ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ၊ပုဂၢလိကလုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ားနွင္​့ ေပါင္​းစပ္​ညႇိနွိုင္​းၿပီး ေဆာင္​႐ြက္​မွသာ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈစနစ္​ ေလ်ာ့နည္​းပေပ်ာက္​လာမွာျဖစ္​ပါတယ္​”ဟု ၎ကေျပာသည္​။

တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈထိန္​းခ်ဳပ္​ေရးကို အေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနအေနျဖင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာျပည္​နယ္​ႏွင္​့ တိုင္​းအ လိုက္​ ယခင္​ကထက္​ပိုမိုထိေရာက္​စြာေဆာင္​႐ြက္​နိုင္​ရန္​ ယင္​းစီမံခ်က္​ကို ေရးဆြဲ၍ အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​႐ြက္သြားျဖစ္​သည္​။

ယင္​းတရားမဝင္​လမ္​းေၾကာင္​းမ်ားကို နယ္​ေျမစိုးမိုးေရး အေျခေနအရ ထိန္​းခ်ဳပ္​နိုင္​ျခင္​းမရွိျခင္​း၊ ဝန္​ထမ္​းမ်ား၏ စြမ္​းေဆာင္​ရည္​အားနည္​းျခင္​း ကုန္​သြယ္​မႈနွင္​့ဝန္​ေဆာင္​မႈ ေဆာင္​႐ြက္​ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္​းမ်ား၏ ေလးစားလိုက္​နာမႈ အားနည္​းျခင္​းတို႔ေၾကာင္​့ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈ ပေပ်ာက္​ေရးကို မိမိတို႔ဌာနတစ္​ခုတည္​းျဖင္​့ ေဆာင္​႐ြက္​၍ ရမည္​မဟုတ္​ေသာေၾကာင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာဌာနမ်ား ၊ပုဂၢလိကလုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ားႏွင္​့ ေပါင္​းစပ္​ညႇိႏွိုင္​းၿပီးေဆာင္​႐ြက္​မွသာ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈစနစ္​ ေလ်ာ့နည္​းပေပ်ာက္​လာမည္​ဟုဆိုသည္​။

တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈကို ၾကည္​့မည္​ဆိုပါကတင္​သြင္​းသူ ၊တင္​ပို႔သူမ်ားသည္​ အခြန္​ေရွာင္​တိမ္​းလိုျခင္​း၊ တင္​သြင္​း ၊တင္​ပို႔ျခင္​းဆိုင္​ရာ ခြင္​့ျပဳခ်က္​မ်ားနွင္​့ပတ္​သက္​ၿပီး ကန္​႔သတ္​ခ်က္​မ်ားရွိေနျခင္​း၊ ႏုိင္​ငံတကာကုန္​သြယ္​မႈလုပ္​ထံုးလုပ္​နည္​းမ်ားကို လိုက္​နာရန္​အားနည္​းျခင္​းႏွင္​့ အက်ိဳးစီးပြားတစ္​ခုတည္​းကိုသာ ၾကည္​့၍ ေဆာင္​႐ြက္​ လိုျခင္​းတို႔ေၾကာင္​့ တရားမဝင္​နယ္​စပ္​ ဝင္​ေပါက္​ ထြက္​ေပါက္​မ်ား မ်ာျပားေနျခင္​းျဖစ္​သည္​ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္​ ကုန္​သြယ္​မႈ လြယ္​ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ အခြန္​ဘ႑ာရရွိေစေရးအတြက္​ အေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနအေနျဖင္​့ ျပင္​ပမွ တင္​သြင္​း တင္​ပို႔သည္​့ပစၥည္​းမ်ားအေပၚ ကုန္​ပစၥည္​းအမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားျခင္​း ၊အခြန္​ေကာက္​တန္​ဖိုးသတ္​မွတ္​ျခင္​းနွင္​့အခြန္​စည္​းၾကပ္​ျခင္​းစသည့္ အဓိက​လုပ္ငန္​း ၃ရပ္​ကိုေဆာင္​႐ြက္​လ်က္​ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ယင္​းလုပ္​ငန္​းမ်ားကို တည္​ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နိုင္​ငံတကာ စံခ်ိန္​စံၫႊန္​းမ်ား၊ စည္​းမ်ဥ္​းစည္​းကမ္​းမ်ား ၊လုပ္​ထံုးလုပ္​နည္​းမ်ားနဲ႔အညီ အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ ေဆာင္​႐ြက္​လ်က္​ရွိသကဲ့သို႔ အေကာက္​ခြန္​ဝန္​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္​းမ်ားလြယ္​ကူလ်င္​ျမန္​ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္​ ျမန္​​မာ အလိုအေလ်ာက္​ကုန္​ပစၥည္​းရွင္​းလင္​းေရးစနစ္​ကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္​ နိုဝင္​ဘာလထဲက စတင္​အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ခဲ့ေသာ္​လည္​း အြန္​လိုင္​းနွင္​့ ခ်ိတ္​ဆက္​ေဆာင္​႐ြက္​မႈအျပည္​့အဝ အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​နိုင္​ျခင္​းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာဌာနဆိုင္​ရာမ်ားနွင္​့ ဆက္​စပ္​ပူးေပါင္​းၿပီး ညႇိနွိုင္​းေဆာင္​႐ြက္​သြားမည္​ဟုဆိုသည္​။

စီမံကိန္​းႏွင္​့ဘ႑ာေရးဝန္​ၿကီးဌာနအေနျဖင္​့ ဇန္​နဝါရီ လ၂၂ရက္​ ၂၀၁၈ ရက္​စြဲပါ အမိန္​႔ေၾကာ္​ျငာစာအမွတ္​ ၇ / ၂၀၁၈ အရ ျပည္​တြင္​းအခြန္​မ်ားဦးစီးဌာနအေနနွင္​့ ဝင္​ေငြခြန္​ ဥပေဒအရ ပို႔ကုန္​သြင္​းကုန္​လုပ္​ငန္​းမ်ားကို ႀကိဳတင္​ ဝင္​ေငြခြန္​ ၂ ရာခိုင္​နႈန္​း ေကာက္​ခံလ်က္​ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ယခင္​ပို႔ကုန္​သြင္​းကုန္​လုပ္​ငန္​းမ်ားအားလံုးေပၚတြင္​ ေကာက္​ခံခဲ့ေသာ္​လည္​း ယင္​းအမိန္​႔ေၾကာ္​ျငာစာအရ အခြန္​ထမ္​းကိုယ္​တိုင္​စည္​းၾကပ္​သည္​့ စနစ္​က်င္​့သံုးေသာ​့ရံုမ်ားျဖစ္​သည္​့ အခြန္​ထမ္​းႀကီးမ်ားဆိုင္​ရာ အခြန္​ရံုးနွင့္​့အလယ္​အလတ္​အခြန္​ထမ္​းမ်ားဆိုင္​ရာ အခြန္​ရံုး ၁တို႔ရွိ အခြန္​ထမ္​းမ်ား၏ ပို႔ကုန္​ေပၚတြင္​ သြင္​းကုန္​ ဝင္​ေငြခြန္​ ၂ ရာခိုင္​နႈန္​းေကာက္​ခံျခင္​းမွ ကင္​းလြတ္​ခြင္​့ျပဳခဲ့သည္​။

ထို႔ျပင္​အခြန္​ထမ္​းမ်ားအေနနွင္​့ လိုက္​နာေဆာင္​႐ြက္​မႈ အားေကာင္​းလာပါက ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ထပ္​မံ ျပဳလုပ္​သြားမည္​ဟုဆိုသည္​။

ေအာက္​တိုဘာ ၆
ေဝေဝျဖဳိး

တရားမဝင္​တားဆီးထိန္​းခ်ဳပ္​ေရးကို ယခင္​ထက္​ပိုမိုေဆာင္​႐ြက္​နိုင္​ရန္​အတြက္​ စီမံခ်က္​ ေရးဆြဲေနၿပီး အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ ေဆာင္​႐ြက္​သြားမည္​ျဖစ္​ေၾကာင္​း စီမံကိန္​း ႏွင္​့ဘ႑ာေရးဝန္​ၿကီးဌာန ျပည္​ေဆာင္​​စုဝန္​ႀကီး ဦးစိုးဝင္​းကေျပာသည္​။

ေအာက္​တိုဘာလ ၆ရက္​က ကုန္​သည္​စက္​မႈအသင္​းခ်ဳပ္​တြင္​ျပဳလုပ္​သည္​့ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင္​့ေဆြႏွင္​့ ျမန္​မာ့ စီးပြားေရးလုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ား ပံုမွန္​ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိ္​မ္​ ၂၀ ေျမာက္​တြင္​ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္​။

” နယ္​စပ္​ဝင္​ေပါက္​ ထြက္​ေပါက္​သည္​ တရားဝင္​ တစ္​ခု သာရွိၿပီး တရားမဝင္​ နယ္​စပ္​ ဝင္​ေပါက္​ထြက္​ေပါက္​ မ်ားဟာ အလြန္​မ်ားျပားေနပါတယ္​။ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈပေပ်ာက္​ေရးကို ဌာနတစ္​ခုထဲနဲ႔ ေဆာင္​႐ြက္​လို႔မရပါဘူး။သက္​ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ၊ပုဂၢလိကလုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ားနွင္​့ ေပါင္​းစပ္​ညႇိနွိုင္​းၿပီး ေဆာင္​႐ြက္​မွသာ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈစနစ္​ ေလ်ာ့နည္​းပေပ်ာက္​လာမွာျဖစ္​ပါတယ္​”ဟု ၎ကေျပာသည္​။

တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈထိန္​းခ်ဳပ္​ေရးကို အေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနအေနျဖင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာျပည္​နယ္​ႏွင္​့ တိုင္​းအ လိုက္​ ယခင္​ကထက္​ပိုမိုထိေရာက္​စြာေဆာင္​႐ြက္​နိုင္​ရန္​ ယင္​းစီမံခ်က္​ကို ေရးဆြဲ၍ အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​႐ြက္သြားျဖစ္​သည္​။

ယင္​းတရားမဝင္​လမ္​းေၾကာင္​းမ်ားကို နယ္​ေျမစိုးမိုးေရး အေျခေနအရ ထိန္​းခ်ဳပ္​နိုင္​ျခင္​းမရွိျခင္​း၊ ဝန္​ထမ္​းမ်ား၏ စြမ္​းေဆာင္​ရည္​အားနည္​းျခင္​း ကုန္​သြယ္​မႈနွင္​့ဝန္​ေဆာင္​မႈ ေဆာင္​႐ြက္​ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္​းမ်ား၏ ေလးစားလိုက္​နာမႈ အားနည္​းျခင္​းတို႔ေၾကာင္​့ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈ ပေပ်ာက္​ေရးကို မိမိတို႔ဌာနတစ္​ခုတည္​းျဖင္​့ ေဆာင္​႐ြက္​၍ ရမည္​မဟုတ္​ေသာေၾကာင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာဌာနမ်ား ၊ပုဂၢလိကလုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ားႏွင္​့ ေပါင္​းစပ္​ညႇိႏွိုင္​းၿပီးေဆာင္​႐ြက္​မွသာ တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈစနစ္​ ေလ်ာ့နည္​းပေပ်ာက္​လာမည္​ဟုဆိုသည္​။

တရားမဝင္​ကုန္​သြယ္​မႈကို ၾကည္​့မည္​ဆိုပတင္​သြင္​းသူ ၊တင္​ပို႔သူမ်ားသည္​ အခြန္​ေရွာင္​တိမ္​းလိုျခင္​း၊ တင္​သြင္​း ၊တင္​ပို႔ျခင္​းဆိုင္​ရာ ခြင္​့ျပဳခ်က္​မ်ားနွင္​့ပတ္​သက္​ၿပီး ကန္​႔သတ္​ခ်က္​မ်ားရွိေနျခင္​း၊ ႏုိင္​ငံတကာကုန္​သြယ္​မႈလုပ္​ထံုးလုပ္​နည္​းမ်ားကို လိုက္​နာရန္​အားနည္​းျခင္​းႏွင္​့ အက်ိဳးစီးပြားတစ္​ခုတည္​းကိုသာ ၾကည္​့၍ ေဆာင္​႐ြက္​ လိုျခင္​းတို႔ေၾကာင္​့ တရားမဝင္​နယ္​စပ္​ ဝင္​ေပါက္​ ထြက္​ေပါက္​မ်ား မ်ာျပားေနျခင္​းျဖစ္​သည္​ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္​ ကုန္​သြယ္​မႈ လြယ္​ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ အခြန္​ဘ႑ာရရွိေစေရးအတြက္​ အေကာက္​ခြန္​ဦးစီးဌာနအေနျဖင္​့ ျပင္​ပမွ တင္​သြင္​း တင္​ပို႔သည္​့ပစၥည္​းမ်ားအေပၚ ကုန္​ပစၥည္​းအမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားျခင္​း ၊အခြန္​ေကာက္​တန္​ဖိုးသတ္​မွတ္​ျခင္​းနွင္​့အခြန္​စည္​းၾကပ္​ျခင္​းစသည့္ အဓိက​လုပ္ငန္​း ၃ရပ္​ကိုေဆာင္​႐ြက္​လ်က္​ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ယင္​းလုပ္​ငန္​းမ်ားကို တည္​ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နိုင္​ငံတကာ စံခ်ိန္​စံၫႊန္​းမ်ား၊ စည္​းမ်ဥ္​းစည္​းကမ္​းမ်ား ၊လုပ္​ထံုးလုပ္​နည္​းမ်ားနဲ႔အညီ အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ ေဆာင္​႐ြက္​လ်က္​ရွိသကဲ့သို႔ အေကာက္​ခြန္​ဝန္​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္​းမ်ားလြယ္​ကူလ်င္​ျမန္​ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္​ ျမန္​​မာ အလိုအေလ်ာက္​ကုန္​ပစၥည္​းရွင္​းလင္​းေရးစနစ္​ကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္​ နိုဝင္​ဘာလထဲက စတင္​အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​ခဲ့ေသာ္​လည္​း အြန္​လိုင္​းနွင္​့ ခ်ိတ္​ဆက္​ေဆာင္​႐ြက္​မႈအျပည္​့အဝ အေကာင္​အထည္​ေဖာ္​နိုင္​ျခင္​းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင္​့ သက္​ဆိုင္​ရာဌာနဆိုင္​ရာမ်ားနွင္​့ ဆက္​စပ္​ပူးေပါင္​းၿပီး ညႇိနွိုင္​းေဆာင္​႐ြက္​သြားမည္​ဟုဆိုသည္​။

စီမံကိန္​းႏွင္​့ဘ႑ာေရးဝန္​ၿကီးဌာနအေနျဖင္​့ ဇန္​နဝါရီ လ၂၂ရက္​ ၂၀၁၈ ရက္​စြဲပါ အမိန္​႔ေၾကာ္​ျငာစာအမွတ္​ ၇ / ၂၀၁၈ အရ ျပည္​တြင္​းအခြန္​မ်ားဦးစီးဌာနအေနနွင္​့ ဝင္​ေငြခြန္​ ဥပေဒအရ ပို႔ကုန္​သြင္​းကုန္​လုပ္​ငန္​းမ်ားကို ႀကိဳတင္​ ဝင္​ေငြခြန္​ ၂ ရာခိုင္​နႈန္​း ေကာက္​ခံလ်က္​ရွိေၾကာင္​းသိရသည္​။

ယခင္​ပို႔ကုန္​သြင္​းကုန္​လုပ္​ငန္​းမ်ားအားလံုးေပၚတြင္​ ေကာက္​ခံခဲ့ေသာ္​လည္​း ယင္​းအမိန္​႔ေၾကာ္​ျငာစာအရ အခြန္​ထမ္​းကိုယ္​တိုင္​စည္​းၾကပ္​သည္​့ စနစ္​က်င္​့သံုးေသာ​့ရံုမ်ားျဖစ္​သည္​့ အခြန္​ထမ္​းႀကီးမ်ားဆိုင္​ရာ အခြန္​ရံုးနွင့္​့အလယ္​အလတ္​အခြန္​ထမ္​းမ်ားဆိုင္​ရာ အခြန္​ရံုး ၁တို႔ရွိ အခြန္​ထမ္​းမ်ား၏ ပို႔ကုန္​ေပၚတြင္​ သြင္​းကုန္​ ဝင္​ေငြခြန္​ ၂ ရာခိုင္​နႈန္​းေကာက္​ခံျခင္​းမွ ကင္​းလြတ္​ခြင္​့ျပဳခဲ့သည္​။

ထို႔ျပင္​အခြန္​ထမ္​းမ်ားအေနနွင္​့ လိုက္​နာေဆာင္​႐ြက္​မႈ အားေကာင္​းလာပါက ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ထပ္​မံ ျပဳလုပ္​သြားမည္​ဟုဆိုသည္​။

Leave a Reply