သိမ္းဆည္းခံေျမ ဧက ၆၅၀ ေက်ာ္အား အားလံုးစြန္႔လႊတ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ခ်ထားေပးရန္ ေတာင္းသူမ်ားေတာင္းဆို

0
211

ေအာက္တိုဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာေက်းရြာနွင့္ သေျပသာေက်းရြာမွ သိမ္းဆည္းခံေျမ ဧက ၆၅၀ ေက်ာ္အား အားလံုးစြန္႔လႊတ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ခ်ထားေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

၁၉၈၅ – ၁၉၈၆ ခုနွစ္က ေတာင္သူ ၁၃၀ ေက်ာ္၏ လယ္ယာေျမ (၆၅၇.၄၂) ဧကအား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန က လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ဟုဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အစက လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ၿပီးရင္ ေတာင္သူေတြ ျပန္ေပးမယ္ဆိုၿပီး သိမ္းသြားတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သီးစားခ်ထားၿပီး ဘာမွ ျပန္မေပးေတာ့ဘူး ။ ေတာင္သူေတြ စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံေတြ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမႈေတြ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေတြရွိတယ္ ။ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေလာက္ သိမ္းဆည္းၿပီး ေတာင္သူေတြ ခက္ခဲခဲ့ရတယ္ ” ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးဘိုေသာင္း က ေျပာသည္။

ယင္းေျမမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကတည္းက ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားရရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားထဲက ဧက ၄၅၀ ေက်ာ္အား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က စာထုတ္ခဲ့ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ (၂၉ – ၅ – ၂၀၁၈) မွ (၁၂ – ၆ – ၂၀၁၈) ရက္ေန႔အတြင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ သို႔ ယာယီလုပ္စားပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၃) ေလွ်ာက္ထားရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔က သိမ္းတုန္းက ၆၅၇.၄၂ ဧက ျပန္စြန္႔လႊတ္မယ္ဆိုေတာ့ ဧက ၄၅၀ ေက်ာ္ပဲ ဆိုေတာ့ ၾကားထဲမွာ ဧက ၂၀၀ က ေပ်ာက္ေနတယ္ ။ ဘာလုပ္ထားလို႔လဲ ။ နိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျပဳလုပ္ထားလို႔လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး ။ အငွားခ်စားထားတာေတြ႕ရတယ္ ။ ခု ပံုစံ (၃) ေလွ်ာက္ထားၿပီးၾကၿပီ ဟိုေျမမပါဘူး ဒီေျမမစြန္႔လႊတ္ဘူးဆို ျဖစ္လာတယ္ ” ဟု ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ဦးဝင္းေမာင္ က ေျပာသည္။

ယင္းသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားထဲတြင္ ငါးကန္မ်ားတူးေဖာ္၍ အငွားခ်ထားၿပီး ယင္းငါးကန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သူအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တိတိက်က် မေဆာင္ရြက္မည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာေက်းရြာနွင့္ သေျပသာေက်းရြာမွ သိမ္းဆည္းခံေျမ ဧက ၆၅၀ ေက်ာ္အား အားလံုးစြန္႔လႊတ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ခ်ထားေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

၁၉၈၅ – ၁၉၈၆ ခုနွစ္က ေတာင္သူ ၁၃၀ ေက်ာ္၏ လယ္ယာေျမ (၆၅၇.၄၂) ဧကအား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန က လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ဟုဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“အစက လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ၿပီးရင္ ေတာင္သူေတြ ျပန္ေပးမယ္ဆိုၿပီး သိမ္းသြားတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သီးစားခ်ထားၿပီး ဘာမွ ျပန္မေပးေတာ့ဘူး ။ ေတာင္သူေတြ စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံေတြ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမႈေတြ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေတြရွိတယ္ ။ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေလာက္ သိမ္းဆည္းၿပီး ေတာင္သူေတြ ခက္ခဲခဲ့ရတယ္ ” ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ဦးဘိုေသာင္း က ေျပာသည္။

ယင္းေျမမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကတည္းက ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ားရရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားထဲက ဧက ၄၅၀ ေက်ာ္အား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က စာထုတ္ခဲ့ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ (၂၉ – ၅ – ၂၀၁၈) မွ (၁၂ – ၆ – ၂၀၁၈) ရက္ေန႔အတြင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ သို႔ ယာယီလုပ္စားပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၃) ေလွ်ာက္ထားရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔က သိမ္းတုန္းက ၆၅၇.၄၂ ဧက ျပန္စြန္႔လႊတ္မယ္ဆိုေတာ့ ဧက ၄၅၀ ေက်ာ္ပဲ ဆိုေတာ့ ၾကားထဲမွာ ဧက ၂၀၀ က ေပ်ာက္ေနတယ္ ။ ဘာလုပ္ထားလို႔လဲ ။ နိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျပဳလုပ္ထားလို႔လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး ။ အငွားခ်စားထားတာေတြ႕ရတယ္ ။ ခု ပံုစံ (၃) ေလွ်ာက္ထားၿပီးၾကၿပီ ဟိုေျမမပါဘူး ဒီေျမမစြန္႔လႊတ္ဘူးဆို ျဖစ္လာတယ္ ” ဟု ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ဦးဝင္းေမာင္ က ေျပာသည္။

ယင္းသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားထဲတြင္ ငါးကန္မ်ားတူးေဖာ္၍ အငွားခ်ထားၿပီး ယင္းငါးကန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သူအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမနွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တိတိက်က် မေဆာင္ရြက္မည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply