အစားအေသာက္​ႏွင္​့ပတ္​သက္​သည္​့ ႏိုင္​ငံတကာအဆင္​့မီ ဓာတ္​ခြဲခန္​းတစ္​ခု တည္​ေဆာက္​မည္​

0
206

ေအာက္​တိုဘာ ၇
ေဝေဝၿဖိဳး

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမေနရာကူညီပ့ံပိုးေပးမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳိလမ္းတြင္​ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခဲြခန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

” ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳိလမ္းထဲမွာ စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမဆိုတာရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းကို ဓာတ္ခြဲခန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမေနရာေလး အကူအညီေပးပါတယ္။ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အကူအညီေပးတယ္။ အခန္းေလးက်ဥ္းေတာ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကေန စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ က်ယ္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကို အကူအညီေပးတဲ႔အခါမွာ အဲ့ေနရာကို ေျပာင္းၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္မွာပါ။ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဓာတ္ခြဲခန္းပါ။ မည္သူမဆိုလာေရာက္ၿပီး စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တာ လာစစ္ေဆးလို႔ ရပါတယ္။” ဟု၎ကေျပာသည္​။

ယင္​းသို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဓါတ္ခဲြခန္းတြင္ အစားအေသာက္မ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား၊ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ ပိုးမႊားပါဝင္မႈတို႔ကိုလည္း စမ္းသပ္စစ္​ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းလုံေလာက္စြာမရွိ၍ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားစြာလိုအပ္ၿပီး အစိုးရဓါတ္ခဲြခန္းမ်ားအျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္လည္း ဓါတ္ခဲြခန္းရွိရန္ လိုအပ္သည္​ဟုဆိုသည္​။

“ဒီလိုပေရာဂ်က္လုပ္တာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အရွိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ဒါတစ္ခုလုပ္ဖို႔ဆိုတာက ေငြေရးေႀကးေရး လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ရံပံုေငြမျပည့္စံုတာေတြ ေငြေရးေႀကးေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြေႀကာင့္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းအေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္​ ရွိေနသည္​့ ဓာတ္ခြဲခန္းကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခြဲခန္းျဖစ္ေစရန္​အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္​း ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင္​့ ညီညြတ္သည္​့ ဒီဇိုင္းမ်ား ၊အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ လုပ္ေဆာင္မည္​့အဖြဲ႔ မ်ားႏွင္​့ ညိွႏႈိင္း၍ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုျဖစ္လာေရးကို ေဆာင္​႐ြက္​မည္​ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္ ဓာတ္ခဲြခန္း အေဆာက္အအုံ ဒီဇိုင္းသည္ အျခားအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပုံစံမတူျခင္းေၾကာင့္ ဓါတ္ခဲြခန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေဆာက္ အအုံဒီဇိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွွိ NKKK အဖဲြ႔ႏွင့္လည္း စက္တင္ဘာလက နားလည္ မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ တကၠၠသိုလ္မ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဓာတ္ ခဲြစမ္းသပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုထြက္ရွိလာေစေရး အတြက္​ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ၎ကတိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းသည္​ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ကုန္သည္စက္​မႈအသင္​းခ်ဳပ္​ ၇ လႊာတြင္ Food Industry Development Supporting Laboratory တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္​တိုဘာ ၇
ေဝေဝၿဖိဳး

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမေနရာကူညီပ့ံပိုးေပးမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳိလမ္းတြင္​ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခဲြခန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

” ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳိလမ္းထဲမွာ စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမဆိုတာရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းကို ဓာတ္ခြဲခန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမေနရာေလး အကူအညီေပးပါတယ္။ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အကူအညီေပးတယ္။ အခန္းေလးက်ဥ္းေတာ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကေန စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ က်ယ္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကို အကူအညီေပးတဲ႔အခါမွာ အဲ့ေနရာကို ေျပာင္းၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္မွာပါ။ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဓာတ္ခြဲခန္းပါ။ မည္သူမဆိုလာေရာက္ၿပီး စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္တာ လာစစ္ေဆးလို႔ ရပါတယ္။” ဟု၎ကေျပာသည္​။

ယင္​းသို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဓါတ္ခဲြခန္းတြင္ အစားအေသာက္မ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား၊ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ ပိုးမႊားပါဝင္မႈတို႔ကိုလည္း စမ္းသပ္စစ္​ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းလုံေလာက္စြာမရွိ၍ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားစြာလိုအပ္ၿပီး အစိုးရဓါတ္ခဲြခန္းမ်ားအျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္လည္း ဓါတ္ခဲြခန္းရွိရန္ လိုအပ္သည္​ဟုဆိုသည္​။

“ဒီလိုပေရာဂ်က္လုပ္တာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အရွိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ဒါတစ္ခုလုပ္ဖို႔ဆိုတာက ေငြေရးေႀကးေရး လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ရံပံုေငြမျပည့္စံုတာေတြ ေငြေရးေႀကးေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြေႀကာင့္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းအေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္​ ရွိေနသည္​့ ဓာတ္ခြဲခန္းကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခြဲခန္းျဖစ္ေစရန္​အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္း ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္​း ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင္​့ ညီညြတ္သည္​့ ဒီဇိုင္းမ်ား ၊အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ လုပ္ေဆာင္မည္​့အဖြဲ႔ မ်ားႏွင္​့ ညိွႏႈိင္း၍ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုျဖစ္လာေရးကို ေဆာင္​႐ြက္​မည္​ဟုဆိုသည္​။

ထို႔ျပင္ ဓာတ္ခဲြခန္း အေဆာက္အအုံ ဒီဇိုင္းသည္ အျခားအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပုံစံမတူျခင္းေၾကာင့္ ဓါတ္ခဲြခန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေဆာက္ အအုံဒီဇိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွွိ NKKK အဖဲြ႔ႏွင့္လည္း စက္တင္ဘာလက နားလည္ မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ တကၠၠသိုလ္မ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဓာတ္ ခဲြစမ္းသပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုထြက္ရွိလာေစေရး အတြက္​ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ၎ကတိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္​။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းသည္​ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ကုန္သည္စက္​မႈအသင္​းခ်ဳပ္​ ၇ လႊာတြင္ Food Industry Development Supporting Laboratory တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply