ေလၾကမ္းတိုက္မႈေၾကာင့္ေမ်ာပါသြားေသာ က်ားေဖာင္လုပ္သား ၂၄၆ ဦး ျပန္ေတြ႔၊ ၁၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေန

0
187

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊၂၀၁၇

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းေလၾကမ္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေမ်ာပါသြားေသာ က်ားေဖာင္မ်ားမွေရလုပ္သား ၂၄၆ ဦးကို ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၁၂ ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေလၾကမ္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ က်ားေဖာင္ ၈၆ ခုမွ ေရလုပ္သား ၂၅၈ ဦး ျပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေမ်ာပါသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေရလုပ္သား ၂၄၆ ဦးကို ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြဖက္က စာရင္းေတြေသခ်ာမေကာက္ရေသးဘူး။ ေပ်ာက္ေနတဲ့သူေတြက တခ်ိဳ႕ဆို ဒီက်ားေဖာင္လုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ေတာ့ဘဲ အိမ္ျပန္သြားတဲ့သူေတြရွိတယ္။ ဒီလိုလူေတြကိုေတာ့ စာရင္းမရႏိုင္ေတာ့ ဘူး။ “ ဟု ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ေဒၚဝါဝါထြန္းက ေျပာသည္။

က်ားေဖာင္တစ္ခုတြင္ ေရလုပ္သား သံုးဦးလိုက္ပါေသာေၾကာင့္ က်ားေဖာင္ ၈၆ ခုအတြက္ ေရလုပ္သား ၂၅၈ ဦး ပင္လယ္ျပင္တြင္ေမ်ာပါခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွႀကံဳမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားစုကို ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ကာ က်န္ေနေသာသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူမရွိေသးဘဲ ကယ္ဆယ္ရရွိေသာသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း မလုပ္ကိုင္ ေတာ့ဘဲ ဌာေနျပန္သြားသူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊၂၀၁၇

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းေလၾကမ္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေမ်ာပါသြားေသာ က်ားေဖာင္မ်ားမွေရလုပ္သား ၂၄၆ ဦးကို ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၁၂ ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေလၾကမ္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ က်ားေဖာင္ ၈၆ ခုမွ ေရလုပ္သား ၂၅၈ ဦး ျပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေမ်ာပါသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေရလုပ္သား ၂၄၆ ဦးကို ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြဖက္က စာရင္းေတြေသခ်ာမေကာက္ရေသးဘူး။ ေပ်ာက္ေနတဲ့သူေတြက တခ်ိဳ႕ဆို ဒီက်ားေဖာင္လုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ေတာ့ဘဲ အိမ္ျပန္သြားတဲ့သူေတြရွိတယ္။ ဒီလိုလူေတြကိုေတာ့ စာရင္းမရႏိုင္ေတာ့ ဘူး။ “ ဟု ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ေဒၚဝါဝါထြန္းက ေျပာသည္။

က်ားေဖာင္တစ္ခုတြင္ ေရလုပ္သား သံုးဦးလိုက္ပါေသာေၾကာင့္ က်ားေဖာင္ ၈၆ ခုအတြက္ ေရလုပ္သား ၂၅၈ ဦး ပင္လယ္ျပင္တြင္ေမ်ာပါခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွႀကံဳမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားစုကို ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ကာ က်န္ေနေသာသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူမရွိေသးဘဲ ကယ္ဆယ္ရရွိေသာသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း မလုပ္ကိုင္ ေတာ့ဘဲ ဌာေနျပန္သြားသူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply