စပါး တင္ပုိ႔ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳရန္ မႏၲေလး ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ တားျမစ္

0
309

ေအာက္တုိဘာ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို နိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္အတြက္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မႏၲေလး) က ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) အေနျဖင့္လည္း ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း စပါးမ်ား (လံုးဝ) တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း နွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းအား အထူးတားျမစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ။
“ဒီေန႔ မႏၲေလး ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္အေနနဲ႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြေခၚၿပီး အစည္းအေဝးလုပ္တယ္ ။ ရန္ကုန္မွာလည္းလုပ္တယ္ၾကားတယ္ ။ မၾကာခင္ဖမ္းမယ္ ဆီးမယ္ဆိုတာလည္းၾကားတယ္ ။ အခုၾကားေနရတာက စပါးတင္ပို႔တာ မႏၲေလးအဖြဲ႕ေတြပါတယ္လို႔ေတာ့ သိရတယ္။ စပါးတင္ပို႔တာကို မလုပ္ဖို႔နဲ႔ သြားေနတာကို ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္ ။´´ ဟု ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မႏၲေလး) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္ က ေျပာသည္ ။

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဆန္ကို ျပည္ပသုိ႔ တရားဝင္ ျပဳထားေသာ္လည္း စပါးကုိ တင္ပို႔ခြင့္ ေပးထားျခင္း မရွိပဲ ယခုအခါ မူဆယ္ မွ တစ္ဆင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ စပါးတင္ပို႔မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေတာင္သူေတြကိုတားရင္ေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္ ။ ဒီအခ်ိန္ စပါးေဈးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္ တားလိုက္ရင္ အဆင္မေျပန္ုင္ဘူး ။ ဦးေလးတို႔ဘက္ကေတာ့ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

စပါးမ်ား တင္ပို႔ေနသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း ဆန္စက္မ်ား ႀကိတ္ခြဲမႈ မရွိပဲ ရပ္နားထားရသည္မ်ားရွိၿပီး ဆန္စက္ဝန္ထမ္းမ်ားအခက္အခဲရွိကာ ဆန္ကြဲ ႏွင့္ ၾကက္စာမ်ားလည္း ရွားပါးေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေအာက္တုိဘာ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို နိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္အတြက္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မႏၲေလး) က ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) အေနျဖင့္လည္း ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း စပါးမ်ား (လံုးဝ) တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း နွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းအား အထူးတားျမစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ။
“ဒီေန႔ မႏၲေလး ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္အေနနဲ႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြေခၚၿပီး အစည္းအေဝးလုပ္တယ္ ။ ရန္ကုန္မွာလည္းလုပ္တယ္ၾကားတယ္ ။ မၾကာခင္ဖမ္းမယ္ ဆီးမယ္ဆိုတာလည္းၾကားတယ္ ။ အခုၾကားေနရတာက စပါးတင္ပို႔တာ မႏၲေလးအဖြဲ႕ေတြပါတယ္လို႔ေတာ့ သိရတယ္။ စပါးတင္ပို႔တာကို မလုပ္ဖို႔နဲ႔ သြားေနတာကို ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္ ။´´ ဟု ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မႏၲေလး) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္ က ေျပာသည္ ။

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဆန္ကို ျပည္ပသုိ႔ တရားဝင္ ျပဳထားေသာ္လည္း စပါးကုိ တင္ပို႔ခြင့္ ေပးထားျခင္း မရွိပဲ ယခုအခါ မူဆယ္ မွ တစ္ဆင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ စပါးတင္ပို႔မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေတာင္သူေတြကိုတားရင္ေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္ ။ ဒီအခ်ိန္ စပါးေဈးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္ တားလိုက္ရင္ အဆင္မေျပန္ုင္ဘူး ။ ဦးေလးတို႔ဘက္ကေတာ့ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

စပါးမ်ား တင္ပို႔ေနသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း ဆန္စက္မ်ား ႀကိတ္ခြဲမႈ မရွိပဲ ရပ္နားထားရသည္မ်ားရွိၿပီး ဆန္စက္ဝန္ထမ္းမ်ားအခက္အခဲရွိကာ ဆန္ကြဲ ႏွင့္ ၾကက္စာမ်ားလည္း ရွားပါးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply