သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ံုအား တစ္နွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းက်သည့္စက္႐ံုအျဖစ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မည္

0
423

ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္ရံုအား တစ္နွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းက် စြမ္းအင္ျမွင့္တင္ေပးနိုင္သည့္ စက္ရံုအျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုေရနံခ်က္စက္ရံုေတြကို၀င္တဲ့ သေဘၤာေတြက တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္း၊ခုနွစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္းအဲ့သည္ေလာက္ထိသယ္နိုင္မွ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ပါလိမ့္မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ပဲ သြင္းနိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရးတြက္ေခ်မကိုက္နိုင္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းေလာက္က်နိုင္တဲ့ စြမ္းအင္စက္ရံုႀကီးတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းမွဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏လစဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဦးေအာင္ျမင့္မွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရနံထြက္ပစၥည္းသံုးစြဲေနမႈသည္ တစ္နွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းကေန ငါးသန္းအထိ တိးုျမွင့္သံုစြဲာသည့္အတြက္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ နိုင္ငံတကာနွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး ၎စီမံကိန္းသည္ ၅ နွစ္၀န္းက်င္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္ရံုအတြက္ ပင္လယ္၀မွတစ္ဆင့္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ကာ ယင္းဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမွ အနည္းဆံုးတန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းဆ့့ံသည့္ တင္ကာႀကီးမ်ား၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းလွ်က္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်နိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္ရံုအား တစ္နွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းက် စြမ္းအင္ျမွင့္တင္ေပးနိုင္သည့္ စက္ရံုအျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုေရနံခ်က္စက္ရံုေတြကို၀င္တဲ့ သေဘၤာေတြက တန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္း၊ခုနွစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္းအဲ့သည္ေလာက္ထိသယ္နိုင္မွ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ပါလိမ့္မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေထာင္ေလာက္ပဲ သြင္းနိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရးတြက္ေခ်မကိုက္နိုင္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းေလာက္က်နိုင္တဲ့ စြမ္းအင္စက္ရံုႀကီးတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းမွဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏လစဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဦးေအာင္ျမင့္မွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရနံထြက္ပစၥည္းသံုးစြဲေနမႈသည္ တစ္နွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းကေန ငါးသန္းအထိ တိးုျမွင့္သံုစြဲာသည့္အတြက္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ နိုင္ငံတကာနွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး ၎စီမံကိန္းသည္ ၅ နွစ္၀န္းက်င္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္ရံုအတြက္ ပင္လယ္၀မွတစ္ဆင့္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ကာ ယင္းဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမွ အနည္းဆံုးတန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းဆ့့ံသည့္ တင္ကာႀကီးမ်ား၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းလွ်က္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်နိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

Leave a Reply