ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေနရာတစ္ဝက္ေက်ာ္ အနိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း USDP ဆို

0
316

ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေနရာတစ္ဝက္ေက်ာ္ အနိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာအနက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားကိုခ်န္၍ (၁၀) ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

” ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္နယ္ေတြကလြဲၿပီး အျခားေနရာ (၁၀) ေနရာမွာ ၿပိဳင္တယ္ ။ ဒါကလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို သြားေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ က လက္ေတြ႕ျပလိုက္တာပါ ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ပါတီႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး နတ္ေနကိုင္းေတာင္မခ်န္ပဲ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာ တစ္ဝက္ေက်ာ္နိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္ ” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနဖြင့္ မဲဆြယ္ကာလ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေနရာတိုင္းတြင္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီအား ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ရာရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္လာသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကို ဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေ႒းဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္ ။ ဒါက လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတာပါ ။ ၂၀၂၀ က်ရင္လည္း ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္ရေအာင္ ယခုထက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပမွာပါ ” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား နိုဝင္ဘာလထဲတြင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေနရာတစ္ဝက္ေက်ာ္ အနိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာအနက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားကိုခ်န္၍ (၁၀) ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

” ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္နယ္ေတြကလြဲၿပီး အျခားေနရာ (၁၀) ေနရာမွာ ၿပိဳင္တယ္ ။ ဒါကလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို သြားေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ က လက္ေတြ႕ျပလိုက္တာပါ ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ပါတီႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး နတ္ေနကိုင္းေတာင္မခ်န္ပဲ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာ တစ္ဝက္ေက်ာ္နိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္ ” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ျပည္ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနဖြင့္ မဲဆြယ္ကာလ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေနရာတိုင္းတြင္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီအား ျပည္သူလူထုယံုၾကည္ရာရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္လာသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကို ဥကၠ႒ႀကီး ဦးသန္းေ႒းဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္ ။ ဒါက လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတာပါ ။ ၂၀၂၀ က်ရင္လည္း ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္ရေအာင္ ယခုထက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပမွာပါ ” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား နိုဝင္ဘာလထဲတြင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply