ဓာတ္ဆီဂါလံ ႏွစ္သန္း တစ္ဂါလံ ၃၈၀၀ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္

0
104

ေအာက္တိုဘာ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ဆီဂါလံ ၂ သန္းအား တစ္ဂါလံလွ်င္ ၃၈၀၀ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ယခုလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုပဥၥမအႀကိမ္အေနနဲ႔ ဓာတ္ဆီဂါလံ ၂ သန္းကို တစ္ဂါလံကို ၃၈၀၀ က်ပ္နႈန္းနဲ႔ ဒီလအတြင္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင္ျစြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏လစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဦးေအာင္ျမင့္မွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တစ္လလွ်င္ ဓာတ္ဆီသံုးစြဲမႈသည္ ဂါလန္ သန္း ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဒီဇယ္ဆီသံုးစြဲမႈသည္ သန္း ၇၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏသည္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ထုတ္လုပ္နို္င္သည့္အတြက္ က်န္သည့္ ဓာတ္ဆီမ်ားအား စကၤာပူနိုင္ငံမွ အဓိက ၀ယ္ယူလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈထက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။အမ်ားစုက ျပည္ပကတင္သြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထုတ္ထားတဲ့ဆီကို တတ္နိုင္သမွ် ရေအာင္ေရာင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ဓာတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ပိုင္းမွ စတင္၍ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာခဲ့ရာမွ ယခုလလ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာလထက္ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ဆီဂါလံ ၂ သန္းအား တစ္ဂါလံလွ်င္ ၃၈၀၀ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ယခုလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခုပဥၥမအႀကိမ္အေနနဲ႔ ဓာတ္ဆီဂါလံ ၂ သန္းကို တစ္ဂါလံကို ၃၈၀၀ က်ပ္နႈန္းနဲ႔ ဒီလအတြင္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္နွင္ျစြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏လစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဦးေအာင္ျမင့္မွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တစ္လလွ်င္ ဓာတ္ဆီသံုးစြဲမႈသည္ ဂါလန္ သန္း ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဒီဇယ္ဆီသံုးစြဲမႈသည္ သန္း ၇၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏသည္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ထုတ္လုပ္နို္င္သည့္အတြက္ က်န္သည့္ ဓာတ္ဆီမ်ားအား စကၤာပူနိုင္ငံမွ အဓိက ၀ယ္ယူလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈထက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။အမ်ားစုက ျပည္ပကတင္သြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထုတ္ထားတဲ့ဆီကို တတ္နိုင္သမွ် ရေအာင္ေရာင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔စင္ကေျပာသည္။

ဓာတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ပိုင္းမွ စတင္၍ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာခဲ့ရာမွ ယခုလလ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာလထက္ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply