လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕၌ ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔တြင္ အထပ္ျမင့္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီး

0
168

လစ္ဗာပူး ဇန္နဝါရီ ၁

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕ရွိ အထပ္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ မီးေလာင္မႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အနီးအနားရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား၌ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

အထပ္မ်ားစြာရွိသည့္ ကင္းစ္ေဒါ့ယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အားလံုး ထိိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၆၀၀ စီး ရပ္နားထားႏိုင္သည္။

ယာဥ္ရပ္နားစခန္းနားရွိ လစ္ဗာပူးအဲခိုးကြင္း၌ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံတကာျမင္းအလွျပပဲြကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ ျမင္းမ်ားႏွင့္ လူအားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ျပပဲြစီစဥ္သူ မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စင္း၌ မေတာ္တဆမီးေလာင္ရာမွ အျခားယာဥ္မ်ားထံသို႔ ကူးစက္သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကနဦးစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအရ သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း မာေဆးဆိုက္မီးသတ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေျခာက္နာရီၾကာသည္အထိ မီးသတ္သမားမ်ား ၿငိႇမ္းသတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ျပန္လို႔မရေသးသူမ်ားအတြက္ လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕ ေကာင္စီသည္ ေခတၱခိုလႈံေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ဆုိးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဂ်ိဳးအန္ဒါဆင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕ေနမ်ားသည္ ရက္ေရာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲေတြ႔ေန သူမ်ားကုိ ကူညီၾကစၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကူအညီေပးလိုေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာဆိုခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

လစ္ဗာပူး ဇန္နဝါရီ ၁

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕ရွိ အထပ္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ မီးေလာင္မႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အနီးအနားရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား၌ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

အထပ္မ်ားစြာရွိသည့္ ကင္းစ္ေဒါ့ယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အားလံုး ထိိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၆၀၀ စီး ရပ္နားထားႏိုင္သည္။

ယာဥ္ရပ္နားစခန္းနားရွိ လစ္ဗာပူးအဲခိုးကြင္း၌ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံတကာျမင္းအလွျပပဲြကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ ျမင္းမ်ားႏွင့္ လူအားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ျပပဲြစီစဥ္သူ မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စင္း၌ မေတာ္တဆမီးေလာင္ရာမွ အျခားယာဥ္မ်ားထံသို႔ ကူးစက္သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကနဦးစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအရ သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း မာေဆးဆိုက္မီးသတ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေျခာက္နာရီၾကာသည္အထိ မီးသတ္သမားမ်ား ၿငိႇမ္းသတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ျပန္လို႔မရေသးသူမ်ားအတြက္ လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕ ေကာင္စီသည္ ေခတၱခိုလႈံေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ဆုိးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဂ်ိဳးအန္ဒါဆင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လစ္ဗာပူးၿမိဳ႕ေနမ်ားသည္ ရက္ေရာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲေတြ႔ေန သူမ်ားကုိ ကူညီၾကစၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကူအညီေပးလိုေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာဆိုခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply