ႏိုင္ငံသားမ်ား လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရး မထိခိုက္ေစရဟု အီရန္သမၼတေျပာဆုိ

0
176

တီဟီရန္ ဇန္နဝါရီ ၁

အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရကိုမေက်နပ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးထိခိုက္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း အီရန္သမၼတဟာဆင္႐ိုဟာနီက အီရန္၌ ေလးရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကိုမူ သည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ိုဟာနီက ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားၿပီးေနာက္ ယခုဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားၾကား ထိပ္တိုက္ဆံုမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လူစုႏုိင္ျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ လူမႈမီဒီယာသံုးစဲြမႈကုိ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

လုံၿခံဳေရးထိ္န္းသိမ္းရန္အတြက္ တဲလီဂရမ္ႏွင့္ အင္စတာဂရမ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ယာယီကန္႔သတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းဌာန အီရစ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အီရန္ႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္း လာျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္းတို႔ကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းကာ မဟာေခါင္းေဆာင္ႀကီး အယာတိုလာအလီခါမဲေနႏွင့္ သမၼတရိုဟာနီတုိ႔ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားအထိရွိလာခဲ့သည္။

အီရန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ေငြမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ သံုးစဲြေနသည္ကို သိရွိကာ အျမင္မွန္ရသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ မၾကာေသးမီတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ိုဟာနီကလည္း ထရမ့္ကို ျပန္လည္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြဘက္ ရပ္တည္ဟန္ျပေနတ့ဲ အေမရိကက အမ်ိဳးေကာင္းသားဟာ အီရန္ႏုိင္ငံကုိ အၾကမ္းဖက္သမားႏုိင္ငံအျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့လအနည္းငယ္က ေခၚဆုိခဲ့တာကို ေမ့ေနပုံရပါတယ္၊ ေခါင္းကေန ေျခဖ်ားအထိ အီရန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဒီလူဟာ အီရန္ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ စိတ္ေကာင္းေစတနာထားခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု ႐ိုဟာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီရန္နုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းတု႔ိကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိေနေၾကာင္း အီရန္သမၼတကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔ကို သမၼတက ဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တီဟီရန္၌ ဆႏၵျပသူတစ္စု စုေဝးၿပီး အာဏာရွင္ေတြ က်ဆံုးပါေစ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မီးသတ္ပိုက္မ်ားသံုးၿပီး လူစုခဲြခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

တီဟီရန္ ဇန္နဝါရီ ၁

အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရကိုမေက်နပ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးထိခိုက္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း အီရန္သမၼတဟာဆင္႐ိုဟာနီက အီရန္၌ ေလးရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကိုမူ သည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ိုဟာနီက ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားၿပီးေနာက္ ယခုဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားၾကား ထိပ္တိုက္ဆံုမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လူစုႏုိင္ျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ လူမႈမီဒီယာသံုးစဲြမႈကုိ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

လုံၿခံဳေရးထိ္န္းသိမ္းရန္အတြက္ တဲလီဂရမ္ႏွင့္ အင္စတာဂရမ္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ယာယီကန္႔သတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းဌာန အီရစ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အီရန္ႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္း လာျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္းတို႔ကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းကာ မဟာေခါင္းေဆာင္ႀကီး အယာတိုလာအလီခါမဲေနႏွင့္ သမၼတရိုဟာနီတုိ႔ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားအထိရွိလာခဲ့သည္။

အီရန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ေငြမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ သံုးစဲြေနသည္ကို သိရွိကာ အျမင္မွန္ရသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ မၾကာေသးမီတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ိုဟာနီကလည္း ထရမ့္ကို ျပန္လည္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြဘက္ ရပ္တည္ဟန္ျပေနတ့ဲ အေမရိကက အမ်ိဳးေကာင္းသားဟာ အီရန္ႏုိင္ငံကုိ အၾကမ္းဖက္သမားႏုိင္ငံအျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့လအနည္းငယ္က ေခၚဆုိခဲ့တာကို ေမ့ေနပုံရပါတယ္၊ ေခါင္းကေန ေျခဖ်ားအထိ အီရန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဒီလူဟာ အီရန္ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ စိတ္ေကာင္းေစတနာထားခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု ႐ိုဟာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီရန္နုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းတု႔ိကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိေနေၾကာင္း အီရန္သမၼတကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔ကို သမၼတက ဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တီဟီရန္၌ ဆႏၵျပသူတစ္စု စုေဝးၿပီး အာဏာရွင္ေတြ က်ဆံုးပါေစ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မီးသတ္ပိုက္မ်ားသံုးၿပီး လူစုခဲြခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply