အျငင္းပြားစရာ ပဒုမၼာဝတီ႐ုပ္ရွင္ကုိ အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕ ျဖန႔္ခ်ိျပသခြင့္ျပဳ

0
127

နယူးေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁

အျငင္းပြားစရာေကာင္းေသာ ႐ုပ္ရွင္ ပဒုမၼာဝတီ အား အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က ျဖန္႔ခ်ိျပသခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၁၄ ရာစုႏွစ္က ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကုိ တင္ဆင္ထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးဇာတ္မ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခန္းကိုမွ် ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ ဗဟို႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႕( စီဘီအက္ဖ္စီ) က ေဒသခံမီဒီယာမ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုပ္ရွင္အား ကမာၻတစ္ဝန္းျဖန္႔ခ်ိျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းကုိ အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ႏုိဝင္ဘာတြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပဒုမၼာဝတီ ႐ုပ္ရွင္သည္ ၁၄ ရာစုက ရာဇပုတမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ဦးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အလာအူဒင္ခီဂ်ီတို႔ၾကား ျဖစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီးဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည့္ ဒီပီကာပါဒူကိုနဲႏွင့္ ရန္ဗီယာဆင္းတို႔က အဓိကသ႐ုုပ္ေဆာင္မ်ားမွ ပါဝင္ထားသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်းလီလာဗန္ဆာလီ ႐ုိက္ကူးေသာ ႐ုပ္ရွင္၌ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ားကို ပုံေဖာ္ထားေၾကာင္း ဟိႏၵဴအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရာဇပုတအမ်ိဳးဇာတ္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ပဒုမၼာဝတီသည္ ဒ႑ာရီလာဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇပုတ အမ်ိဳးဇာတ္ဝင္မ်ား က ၎ကို အမ်ိဳးဇာတ္၏အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရႏၵာမိုဒီႏွင့္ ၎၏အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗရာတီယဇာနတ ပါတီတို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပန္လည္အားေကာင္းေနခ်ိန္ တြင္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား၏ပူပန္မႈကိုငဲ့ကြက္ေသာအားျဖင့္ အထူးဘုတ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းၿပီး က်က်နနစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္ဟု ပီတီအုိင္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

႐ုပ္ရွင္ထြက္ရွိေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲဲြ႕အစည္းတို႔ကုိ စိတ္ထဲတြင္ထားၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကို သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႐ုပ္ရွင္သည္ သမုိင္းကုိ ျပန္လည္တင္ဆက္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဟိႏၵဴအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ႐ုုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာကိုလည္း ပါး႐ုိက္ခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး ပါဒူကုိနဲ၏ႏွာေခါင္းကို ျဖတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

နယူးေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁

အျငင္းပြားစရာေကာင္းေသာ ႐ုပ္ရွင္ ပဒုမၼာဝတီ အား အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က ျဖန္႔ခ်ိျပသခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၁၄ ရာစုႏွစ္က ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကုိ တင္ဆင္ထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးဇာတ္မ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခန္းကိုမွ် ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ ဗဟို႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႕( စီဘီအက္ဖ္စီ) က ေဒသခံမီဒီယာမ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုပ္ရွင္အား ကမာၻတစ္ဝန္းျဖန္႔ခ်ိျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းကုိ အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ႏုိဝင္ဘာတြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပဒုမၼာဝတီ ႐ုပ္ရွင္သည္ ၁၄ ရာစုက ရာဇပုတမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ဦးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အလာအူဒင္ခီဂ်ီတို႔ၾကား ျဖစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီးဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည့္ ဒီပီကာပါဒူကိုနဲႏွင့္ ရန္ဗီယာဆင္းတို႔က အဓိကသ႐ုုပ္ေဆာင္မ်ားမွ ပါဝင္ထားသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်းလီလာဗန္ဆာလီ ႐ုိက္ကူးေသာ ႐ုပ္ရွင္၌ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ားကို ပုံေဖာ္ထားေၾကာင္း ဟိႏၵဴအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရာဇပုတအမ်ိဳးဇာတ္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ပဒုမၼာဝတီသည္ ဒ႑ာရီလာဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇပုတ အမ်ိဳးဇာတ္ဝင္မ်ား က ၎ကို အမ်ိဳးဇာတ္၏အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရႏၵာမိုဒီႏွင့္ ၎၏အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗရာတီယဇာနတ ပါတီတို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပန္လည္အားေကာင္းေနခ်ိန္ တြင္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား၏ပူပန္မႈကိုငဲ့ကြက္ေသာအားျဖင့္ အထူးဘုတ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းၿပီး က်က်နနစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္ဟု ပီတီအုိင္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

႐ုပ္ရွင္ထြက္ရွိေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖဲဲြ႕အစည္းတို႔ကုိ စိတ္ထဲတြင္ထားၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကို သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႐ုပ္ရွင္သည္ သမုိင္းကုိ ျပန္လည္တင္ဆက္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဟိႏၵဴအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ႐ုုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာကိုလည္း ပါး႐ုိက္ခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး ပါဒူကုိနဲ၏ႏွာေခါင္းကို ျဖတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply