ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း နွင့္ ေနအိမ္ ၁၄ လံုး ပ်က္စီး

0
98

ေအာက္တိုုဘာ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တာေက်းရြာတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ နွင့္ ေနအိမ္ ၁၄ လံုး ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း က သိရသည္ ။

ေလဆင္နွာေမာင္း တိုက္ခတ္မႈမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီခန္႔အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္ပင္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၿပိဳလဲခဲ့ကာ လူ အနည္းငယ္ထိခိုက္မႈလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေလဆင္နွာေမာင္းဝင္လို႔ အပ်က္အစည္းကေတာ့မ်ားတယ္ ။ အိမ္ေတြေပၚသစ္ပင္ပိတာေရာ ။ အမိုးလန္တာေတြေရာ ျဖစ္တယ္ ။ စာသင္ေၾကာင္းေဆာင္လည္း ပ်က္စီးသြားတယ္ ။ ဆရာမ တစ္ဦးအနည္းငယ္ ထိခိုက္တာေတာ့ရွိတယ္။´´ ဟု ေက်ာက္တာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ေအာင္စိုး က ေျပာသည္ ။

ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခတ္အၿပီးတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦး ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့သည္ ။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အပ်က္အစီးမ်ာအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ေအာက္တိုုဘာ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တာေက်းရြာတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ နွင့္ ေနအိမ္ ၁၄ လံုး ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း က သိရသည္ ။

ေလဆင္နွာေမာင္း တိုက္ခတ္မႈမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီခန္႔အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္ပင္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၿပိဳလဲခဲ့ကာ လူ အနည္းငယ္ထိခိုက္မႈလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ေလဆင္နွာေမာင္းဝင္လို႔ အပ်က္အစည္းကေတာ့မ်ားတယ္ ။ အိမ္ေတြေပၚသစ္ပင္ပိတာေရာ ။ အမိုးလန္တာေတြေရာ ျဖစ္တယ္ ။ စာသင္ေၾကာင္းေဆာင္လည္း ပ်က္စီးသြားတယ္ ။ ဆရာမ တစ္ဦးအနည္းငယ္ ထိခိုက္တာေတာ့ရွိတယ္။´´ ဟု ေက်ာက္တာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ေအာင္စိုး က ေျပာသည္ ။

ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခတ္အၿပီးတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦး ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့သည္ ။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အပ်က္အစီးမ်ာအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က တစ္ဆင့္ သိရသည္။

Leave a Reply