ေကာ္စတာရီကာ၌ ေလယာဥ္တစ္စင္းပ်က္က်၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၁၀ ဦးႏွင့္ ေဒသခံေလယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦး ေသဆံုး

0
132

ဆန္ဟုိေဆး ဇန္နဝါရီ ၁

ဗဟိုအေမရိကရွိ ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံ၌ ေလယာဥ္တစ္စင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ပ်က္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၁၀ ဦးႏွင့္ ေဒသခံေလယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေကာ္စတာရီကာ ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္ဟုိေဆး အေနာက္ဘက္ ၂၃၀ ကီလိုမီတာ( မုိင္ ၁၄၀ ) အကြာ ဂူယာနာကက္စ္တဲခ႐ိုင္ ပြန္တာအစၥလီတာၿမိဳ႕အစြန္ရွိ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ အရပ္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံကုမၸဏီ ေနခ်ာအဲပိိုင္္ဆုိင္ေသာ ဆက္စ္နာ ၂၀၈ ဘီဂရန္းကာရာဗန္ေလယာဥ္သည္ ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္စတာရီကာ အရပ္ဘက္ပ်ံသန္းေရးဌာန၏အႀကီးအကဲ အီနီယုိကူဘီလို ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေလယာဥ္သည္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္းစစ္ေဆးမႈကုိ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ခံယူခဲ့ရၿပီး ပ်ံသန္းခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း ကူဘီလိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေနခ်ာအဲက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ ခရီးသည္ ၂၀ ဦးကို ပို႔ေဆာင္သည့္ အထူးခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ ၂၀ ဦးကုိတင္ေဆာင္လာသည့္ ပထမေလယာဥ္သည္ ဆန္ဟိုေဆးသို႔ ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အျခားခရီးသည္ ၁၀ ဦးႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦးလုိက္ပါလာေသာ ဒုတိယေလယာဥ္သည္ ပထမေလယာဥ္ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လိေမၼာ္ေရာင္မီးေတာက္မ်ားရွိေနသည့္ ေလယာဥ္အပ်က္အစီးႏွင့္ သစ္ေတာတစ္ဝုိက္ရွိ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းပုံမ်ားကုိ ေကာ္စတာရီကာလုံၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတျ္ပန္ေပးခဲ့သည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေလယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးလည္း ေသဆံုးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္စတာရီကာကို ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ သမၼတအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေလာ္ရာခ်င္ခ်ီလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

ဆန္ဟုိေဆး ဇန္နဝါရီ ၁

ဗဟိုအေမရိကရွိ ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံ၌ ေလယာဥ္တစ္စင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ပ်က္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၁၀ ဦးႏွင့္ ေဒသခံေလယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေကာ္စတာရီကာ ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္ဟုိေဆး အေနာက္ဘက္ ၂၃၀ ကီလိုမီတာ( မုိင္ ၁၄၀ ) အကြာ ဂူယာနာကက္စ္တဲခ႐ိုင္ ပြန္တာအစၥလီတာၿမိဳ႕အစြန္ရွိ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ အရပ္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံကုမၸဏီ ေနခ်ာအဲပိိုင္္ဆုိင္ေသာ ဆက္စ္နာ ၂၀၈ ဘီဂရန္းကာရာဗန္ေလယာဥ္သည္ ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္စတာရီကာ အရပ္ဘက္ပ်ံသန္းေရးဌာန၏အႀကီးအကဲ အီနီယုိကူဘီလို ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေလယာဥ္သည္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္းစစ္ေဆးမႈကုိ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ခံယူခဲ့ရၿပီး ပ်ံသန္းခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း ကူဘီလိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေနခ်ာအဲက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ ခရီးသည္ ၂၀ ဦးကို ပို႔ေဆာင္သည့္ အထူးခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ ၂၀ ဦးကုိတင္ေဆာင္လာသည့္ ပထမေလယာဥ္သည္ ဆန္ဟိုေဆးသို႔ ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အျခားခရီးသည္ ၁၀ ဦးႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦးလုိက္ပါလာေသာ ဒုတိယေလယာဥ္သည္ ပထမေလယာဥ္ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လိေမၼာ္ေရာင္မီးေတာက္မ်ားရွိေနသည့္ ေလယာဥ္အပ်က္အစီးႏွင့္ သစ္ေတာတစ္ဝုိက္ရွိ ေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းပုံမ်ားကုိ ေကာ္စတာရီကာလုံၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတျ္ပန္ေပးခဲ့သည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေလယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးလည္း ေသဆံုးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္စတာရီကာကို ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ သမၼတအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေလာ္ရာခ်င္ခ်ီလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

 

 

Leave a Reply