ေဒၚညိဳညိဳသင္းတိုင္ၾကားခ်က္ အနီးဆံုးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပဆံုးျဖတ္မည္

0
119

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နစ္နာမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕တည္ေထာင္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္း ၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို သံုးသပ္စစ္ေဆးသြားမည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္က တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ တိုင္ၾကားစာလက္ခံရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာတိုက္က ပို႔တဲ့ တုိင္ၾကားစာက ခုနကပဲေရာက္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွာ စာရင္းသြင္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အျမန္ဆံုးလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္မွာပါ။ ေကာ္မရွင္အလွည့္က် အဖဲြ႕က စီစဥ္သံုးသပ္သြားမွာပါ”ဟု ဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ၏ ေျမယာေရာင္းခ်/ဌားရမ္းမႈမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေငြေၾကးနစ္နာမႈဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖဲြ႕က လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိ ကကုမၸဏီမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး အနီးစပ္ဆံုးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပဆံုးျဖတ္မွာပါ။ တျခားတိုင္ၾကားစာေတြလည္းစစ္ေဆးရတာလည္းရွိေသးတယ္။ ဘယ္လို ရလာဒ္ထြက္လာမလဲ ဆိုတာေတာ့ ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ ေဒၚညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီအရင္ခံစာအရ ဆံုရံႈးမႈမ်ားသည္ အဂတိမကင္းသည့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ႀကီးမားသည့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကို ေပ ၄၀ ၆၀ ေျမကြက္ ၂၁ ကြက္စာအက်ယ္အဝန္းကို သက္သာေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားျခင္း၊ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ကို စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပၿပီး ေျမဧကေထာင္ခ်ီေပးအပ္ခဲ့ျခင္း၊ ထိုေျမကြက္္မ်ားအတြက္ ေျမဂရန္ဝန္ေဆာင္ ခမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းအသစ္ျဖင့္္ မေကာက္ခံသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အနည္းဆံုး ၄၁.၉၇ ဘီလီယံေက်ာ္ နစ္နာခံရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ကုိိကားၿပီး တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါဝင္သည္။

ေနာက္ထပ္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားတြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားအေနာက္ဘက္မုခ္၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ ပုဂၢလိက စားေသာက္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းခမ်ားမွာ လက္ရွိကာလေပါက္ေစ်းထက္အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့နည္းေနၿပီး လစဥ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီၿပီး နစ္နာေနေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ လမ္းရွိ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္နစ္နာေငြ ၉.၂ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ေဒၚညိဳညိဳသင္းတုိင္ၾကားစာတြင္ ထည့္သြင္းတိုင္ၾကား သည္။

အစီအရင္ခံစာသည္ ခိုင္ခံုသည့္အေထာက္အထားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာသတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (က) အပိုဒ္ ၂ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဓိပၸါယ္္ဖြင့္္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

‘အမ်ားျပည္သူအတြင္း ပ်ံႏွံ႕ေနေသာ သတင္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ခုိင္လံုတဲ့အေထာက္အထားရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေကာ္မ ရွင္က ယံုၾကည္ရန္ေပၚေပါက္လာေသာ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကိုယ္တုိင္က ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားျဖစ္တာမို႔ အခုကိစၥဟာ ေက်ာ္ေဇာသတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ ဒါအ ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ-၃(က) အပိုဒ္ ၂ ပါ အဂတိလိုက္စားမႈရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွားအႀကံဳးဝင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ တင္ျပရင္း ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္’ဟု ပါရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နစ္နာမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕တည္ေထာင္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္း ၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို သံုးသပ္စစ္ေဆးသြားမည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္က တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ တိုင္ၾကားစာလက္ခံရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာတိုက္က ပို႔တဲ့ တုိင္ၾကားစာက ခုနကပဲေရာက္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွာ စာရင္းသြင္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အျမန္ဆံုးလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္မွာပါ။ ေကာ္မရွင္အလွည့္က် အဖဲြ႕က စီစဥ္သံုးသပ္သြားမွာပါ”ဟု ဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ၏ ေျမယာေရာင္းခ်/ဌားရမ္းမႈမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေငြေၾကးနစ္နာမႈဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖဲြ႕က လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိ ကကုမၸဏီမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး အနီးစပ္ဆံုးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပဆံုးျဖတ္မွာပါ။ တျခားတိုင္ၾကားစာေတြလည္းစစ္ေဆးရတာလည္းရွိေသးတယ္။ ဘယ္လို ရလာဒ္ထြက္လာမလဲ ဆိုတာေတာ့ ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ ေဒၚညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီအရင္ခံစာအရ ဆံုရံႈးမႈမ်ားသည္ အဂတိမကင္းသည့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ႀကီးမားသည့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကို ေပ ၄၀ ၆၀ ေျမကြက္ ၂၁ ကြက္စာအက်ယ္အဝန္းကို သက္သာေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားျခင္း၊ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ကို စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပၿပီး ေျမဧကေထာင္ခ်ီေပးအပ္ခဲ့ျခင္း၊ ထိုေျမကြက္္မ်ားအတြက္ ေျမဂရန္ဝန္ေဆာင္ ခမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းအသစ္ျဖင့္္ မေကာက္ခံသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အနည္းဆံုး ၄၁.၉၇ ဘီလီယံေက်ာ္ နစ္နာခံရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ကုိိကားၿပီး တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါဝင္သည္။

ေနာက္ထပ္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားတြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားအေနာက္ဘက္မုခ္၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ ပုဂၢလိက စားေသာက္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းခမ်ားမွာ လက္ရွိကာလေပါက္ေစ်းထက္အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့နည္းေနၿပီး လစဥ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီၿပီး နစ္နာေနေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ လမ္းရွိ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္နစ္နာေငြ ၉.၂ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ေဒၚညိဳညိဳသင္းတုိင္ၾကားစာတြင္ ထည့္သြင္းတိုင္ၾကား သည္။

အစီအရင္ခံစာသည္ ခိုင္ခံုသည့္အေထာက္အထားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာသတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (က) အပိုဒ္ ၂ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဓိပၸါယ္္ဖြင့္္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

‘အမ်ားျပည္သူအတြင္း ပ်ံႏွံ႕ေနေသာ သတင္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ခုိင္လံုတဲ့အေထာက္အထားရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေကာ္မ ရွင္က ယံုၾကည္ရန္ေပၚေပါက္လာေသာ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကိုယ္တုိင္က ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားျဖစ္တာမို႔ အခုကိစၥဟာ ေက်ာ္ေဇာသတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ ဒါအ ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ-၃(က) အပိုဒ္ ၂ ပါ အဂတိလိုက္စားမႈရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွားအႀကံဳးဝင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ တင္ျပရင္း ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္’ဟု ပါရွိသည္။

Leave a Reply