ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒တို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံ

0
105

Photo : MSCO

Leave a Reply