ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ ၁၀ ရက္ၾကာက်င္းပမည္

0
189

ေအာက္တိုဘာ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကိီးၿမိဳ႕၏အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုပ်ံပြဲေတာ္အား ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးပံုပ်ံၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ပြဲေတာ္က ခါတိုင္းရက္ေတြက်င္းပသလိုပဲ ပြဲေတာ္ကို ၁၀ ရက္တိတိက်င္းပပါမယ္။ ၉ ရက္က ၿပိဳင္ပြဲ ၁ ရက္က ဆုေပးပြဲေပါ့။ ေပါင္း၁၀ ရက္ေပါ့ ။ မီးပံုးပ်ံအလံုးစာရင္းေတြကေတာ့ အခုမွ ေကာက္ခံေနတုန္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ရိုးရာမီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အေ၀ရာ မီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၃ ရက္ေန႔ ထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မီးပံုးပ်ံစာရင္းမ်ားအား နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ အထိ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ၿပီး နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ လႊင့္တင္မည့္ ရက္အား မဲႏႈိက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ စာရင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ထိ ညမီးႀကီး ၅၅ လံုး၊စိန္နားပန္ အလံုး ၂၀ နွင့္ေန႔လႊတ္အရုပ္မ်ားလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစာရင္းရရွိထားေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

“အခုလက္ရွိစာရင္းအေျခအေနကေတာ့မနွစ္ကထက္မနည္းဘူး။နည္းနည္းေတာင္မ်ားနိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္။စည္းကမ္းခ်က္ေတြကေတာ့ မနွစ္က စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို နည္းနည္းထပ္ေလာင္းထားတာေတြရွိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ယခုနွစ္က်င္းပမည့္ ရိုးရာမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲအားယူနက္စကို သို႔ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈစာရင္းအျဖစ္တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ယူနက္စကိုကေနၿပီး တင္သြင္းမဲ့ၿဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ တင္သြင္းမွာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရိုးရာပစၥည္းေတြလုပ္ပါလို႔ စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။နိုင္ငံျခားကလာတဲ့ အသင့္သံုးလို႔ရတဲ့ပစၥည္းမ်ား သံုးခြင့္မရွိဆိုၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ေတြထုတ္ထားပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အမွတ္ေပးစည္္္းမ်ဥဥဥ္းမ်ားနွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း ယခင္နွစ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မီးပံုးပ်ံစာရင္လာေရာက္ေပးသြင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ေပးပံု နည္းစနစ္မ်ားနွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ အဖြဲ႔သို႔ တစ္ခါတည္းေပးထာေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တြင္မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ပူေဇာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊မီးပေဒသာလွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ၊ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ဘံုကထိန္ပူေဇာ္ပြဲ၊ဓာတတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ နို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေန႔လႊတ္အရုပ္မ်ားနွင့္ညမီးႀကီး၊စိန္နားပန္း မီးပံုးမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၉၃ လံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

Photo – Lin Lin (tgi)

ေအာက္တိုဘာ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကိီးၿမိဳ႕၏အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုပ်ံပြဲေတာ္အား ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးပံုပ်ံၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ပြဲေတာ္က ခါတိုင္းရက္ေတြက်င္းပသလိုပဲ ပြဲေတာ္ကို ၁၀ ရက္တိတိက်င္းပပါမယ္။ ၉ ရက္က ၿပိဳင္ပြဲ ၁ ရက္က ဆုေပးပြဲေပါ့။ ေပါင္း၁၀ ရက္ေပါ့ ။ မီးပံုးပ်ံအလံုးစာရင္းေတြကေတာ့ အခုမွ ေကာက္ခံေနတုန္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ရိုးရာမီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အေ၀ရာ မီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၃ ရက္ေန႔ ထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မီးပံုးပ်ံစာရင္းမ်ားအား နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ အထိ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ၿပီး နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ လႊင့္တင္မည့္ ရက္အား မဲႏႈိက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ စာရင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ထိ ညမီးႀကီး ၅၅ လံုး၊စိန္နားပန္ အလံုး ၂၀ နွင့္ေန႔လႊတ္အရုပ္မ်ားလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစာရင္းရရွိထားေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

“အခုလက္ရွိစာရင္းအေျခအေနကေတာ့မနွစ္ကထက္မနည္းဘူး။နည္းနည္းေတာင္မ်ားနိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္။စည္းကမ္းခ်က္ေတြကေတာ့ မနွစ္က စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို နည္းနည္းထပ္ေလာင္းထားတာေတြရွိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ယခုနွစ္က်င္းပမည့္ ရိုးရာမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲအားယူနက္စကို သို႔ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈစာရင္းအျဖစ္တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ယူနက္စကိုကေနၿပီး တင္သြင္းမဲ့ၿဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ တင္သြင္းမွာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရိုးရာပစၥည္းေတြလုပ္ပါလို႔ စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။နိုင္ငံျခားကလာတဲ့ အသင့္သံုးလို႔ရတဲ့ပစၥည္းမ်ား သံုးခြင့္မရွိဆိုၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ေတြထုတ္ထားပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အမွတ္ေပးစည္္္းမ်ဥဥဥ္းမ်ားနွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း ယခင္နွစ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မီးပံုးပ်ံစာရင္လာေရာက္ေပးသြင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ေပးပံု နည္းစနစ္မ်ားနွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ အဖြဲ႔သို႔ တစ္ခါတည္းေပးထာေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တြင္မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ပူေဇာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊မီးပေဒသာလွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ၊ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ဘံုကထိန္ပူေဇာ္ပြဲ၊ဓာတတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ နို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေန႔လႊတ္အရုပ္မ်ားနွင့္ညမီးႀကီး၊စိန္နားပန္း မီးပံုးမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၉၃ လံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

Photo – Lin Lin (tgi)

Leave a Reply