မ်က္စိေဆးရံုအထူးကုေဆးရုံႀကီး၌ မ်က္စိပိုင္းဆိုင္ရာသာမာန္စမ္းသပ္မႈအျပင္ အထူးသီးသန္႔စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေန

0
150

ေအာက္တိုဘာ ၂၀
ေမစု

မ်က္စိအထူးကုေဆးရံုႀကီးရန္ကုန္တြင္ မ်က္စိပိုင္းဆုိင္ရာ သာမာန္စမ္းသပ္မႈအျပင္အထူးကုသမႈမ်ားကုိပါ ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ကုသႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္စိ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိရိယာမ်ားယခင္ထက္စုံလင္လာ ျပီးယခုႏွစ္ဧျပီလေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ အထူးသီးသန္႔ စမ္းသပ္ခန္း မ်ားနွင့္ အဆိုပါေဆးရုံႀကီး၌ကုသေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီနွစ္ေနာက္ပိုင္းေလာက္ကစၿပီးေတာ့ သာမာန္စမ္းသပ္မႈသပ္သပ္ေရာ ၊ အထူးစမ္းသပ္မႈ သပ္သပ္ပါ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းကထပ္ သီးသန္႔ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ ဆရာ၀န္အင္အား ေကာင္းလာတယ္။ သီးသန္႔ စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ ပစၥည္းေတြ စံုလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ဥမၼာခိုင္က ေျပာသည္။

မ်က္ၾကည္လႊာဆိုင္ရာ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ ျမင္လႊာႏွင့္မ်က္စိေနာက္ခန္းဆိုင္ရာ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ မ်က္ခြံ ၊ မ်က္ရည္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္လံုးအိမ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မ်က္စိေရာဂါ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ ေရတိမ္ေရာဂါ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ မ်က္စိအတြင္းေရာင္ေရာဂါ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ ကေလး မ်က္စိေရာဂါဆိုင္ရာ အထူး စမ္းသပ္ခန္းမ်ားကုိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္မ်က္စိ အထူးကုေဆးရံုႀကီးသည္ တစ္ႏုိင္ငံတြင္ ကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာ၌ အျမင့္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ခြဲခန္းမ်ား စံုစံုလင္လင္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀
ေမစု

မ်က္စိအထူးကုေဆးရံုႀကီးရန္ကုန္တြင္ မ်က္စိပိုင္းဆုိင္ရာ သာမာန္စမ္းသပ္မႈအျပင္အထူးကုသမႈမ်ားကုိပါ ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ကုသႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္စိ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိရိယာမ်ားယခင္ထက္စုံလင္လာ ျပီးယခုႏွစ္ဧျပီလေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ အထူးသီးသန္႔ စမ္းသပ္ခန္း မ်ားနွင့္ အဆိုပါေဆးရုံႀကီး၌ကုသေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီနွစ္ေနာက္ပိုင္းေလာက္ကစၿပီးေတာ့ သာမာန္စမ္းသပ္မႈသပ္သပ္ေရာ ၊ အထူးစမ္းသပ္မႈ သပ္သပ္ပါ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းကထပ္ သီးသန္႔ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ ဆရာ၀န္အင္အား ေကာင္းလာတယ္။ သီးသန္႔ စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ ပစၥည္းေတြ စံုလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ဥမၼာခိုင္က ေျပာသည္။

မ်က္ၾကည္လႊာဆိုင္ရာ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ ျမင္လႊာႏွင့္မ်က္စိေနာက္ခန္းဆိုင္ရာ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ မ်က္ခြံ ၊ မ်က္ရည္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္လံုးအိမ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မ်က္စိေရာဂါ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ ေရတိမ္ေရာဂါ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ မ်က္စိအတြင္းေရာင္ေရာဂါ အထူးစမ္းသပ္ခန္း၊ ကေလး မ်က္စိေရာဂါဆိုင္ရာ အထူး စမ္းသပ္ခန္းမ်ားကုိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္မ်က္စိ အထူးကုေဆးရံုႀကီးသည္ တစ္ႏုိင္ငံတြင္ ကုသမႈပိုင္းဆိုင္ရာ၌ အျမင့္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ခြဲခန္းမ်ား စံုစံုလင္လင္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply