သရဲပံုစံ အျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ The Rave Halloween Festival ၂၀၁၈ ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္

0
133

ေအာက္တုိဘာ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ Golden City Event Park ၌ သရဲပုံစံအျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ The Rave Halloween Festival ၂၀၁၈ ကို ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ယင္းပြဲက်င္းပမည့္ အေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလႊာေပါင္းစုံ၊ လူေပါင္းစုံ လူငယ္မ်ားစုေဝးကာ စည္းစည္းလုံးလုံးစိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ပြဲလာမည့္သူမ်အား သရဲပုံအျပင္အဆင္မ်ားပုံေဖာ္ရာတြင္ Halloween Makeup Effect မ်ားအား မိတ္ကပ္ပညာရွင္မ်ားက မ်က္ႏွာတြင္ျခယ္သေပးျခင္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္ ။

ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာအား အျမင့္ ၄၅ေပ၊ အရွည္ေပ ၁၆၀ ရွိေသာ စတိတ္စင္ျပဳလုပ္ထားရွိၿပီး International DJ Marnik, DJ Romeo Blanco, DJ Rave Radio ႏွင့္ Local DJ Terror Bass, DJ OU J B2B AJOHN, DJ Roxa B2B Alusion, DJ Horror Noiese, DJ Ella တုိ႔ကပါ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မ်က္ လွည့္ျပျခင္းမ်ား၊ ဆုိက္ကပ္ရိႈးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္သည့္သူမ်ား ျပင္ဆင္ထား သည့္ သရဲပုံျခယ္သျခင္းမ်ားကို Facebook Page ေပၚတြင္ တင္ကာ Like အမ်ားဆုံးရရွိသူအား ေနာက္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ပြဲမ်ားတြင္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

လာေရာက္သူမ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ The Rave Entertainment ရွိ လုံၿခဳံေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုံၿခဳံေရးဝန္ ထမ္းမ်ားကို ငွားရမ္းကာ စုစုေပါင္း ၈၀ ဦးျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လာေရာက္မည့္သူမ်ားအ တြက္ GA လက္မွတ္တေစာင္လွ်င္ ၂၅၀၀၀က်ပ္၊ VIP 40000 က်ပ္ ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ Golden City Event Park ၌ သရဲပုံစံအျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ The Rave Halloween Festival ၂၀၁၈ ကို ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ယင္းပြဲက်င္းပမည့္ အေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလႊာေပါင္းစုံ၊ လူေပါင္းစုံ လူငယ္မ်ားစုေဝးကာ စည္းစည္းလုံးလုံးစိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ပြဲလာမည့္သူမ်အား သရဲပုံအျပင္အဆင္မ်ားပုံေဖာ္ရာတြင္ Halloween Makeup Effect မ်ားအား မိတ္ကပ္ပညာရွင္မ်ားက မ်က္ႏွာတြင္ျခယ္သေပးျခင္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္ ။

ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာအား အျမင့္ ၄၅ေပ၊ အရွည္ေပ ၁၆၀ ရွိေသာ စတိတ္စင္ျပဳလုပ္ထားရွိၿပီး International DJ Marnik, DJ Romeo Blanco, DJ Rave Radio ႏွင့္ Local DJ Terror Bass, DJ OU J B2B AJOHN, DJ Roxa B2B Alusion, DJ Horror Noiese, DJ Ella တုိ႔ကပါ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မ်က္ လွည့္ျပျခင္းမ်ား၊ ဆုိက္ကပ္ရိႈးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္သည့္သူမ်ား ျပင္ဆင္ထား သည့္ သရဲပုံျခယ္သျခင္းမ်ားကို Facebook Page ေပၚတြင္ တင္ကာ Like အမ်ားဆုံးရရွိသူအား ေနာက္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ပြဲမ်ားတြင္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

လာေရာက္သူမ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ The Rave Entertainment ရွိ လုံၿခဳံေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုံၿခဳံေရးဝန္ ထမ္းမ်ားကို ငွားရမ္းကာ စုစုေပါင္း ၈၀ ဦးျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လာေရာက္မည့္သူမ်ားအ တြက္ GA လက္မွတ္တေစာင္လွ်င္ ၂၅၀၀၀က်ပ္၊ VIP 40000 က်ပ္ ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္။

Leave a Reply