အသည္းေရာဂါစီမံခ်က္တြင္ ေဝဒနာရွင္ ၃၀၀၀ ခန္႔ အခမဲ့ကုသေပးမည္

0
140

ေအာက္တိုဘာ၂၁
ေမစု

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန မွေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနေသာ အသည္းေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္ တြင္ ေဆးရုံ အခ်ိဳ႕၌ cပိုး အခမဲ့ကုသေပးျခင္း ကို ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လူနာ၃၀၀ခန္႔ ကုသေပးသြားရန္ရွိေႀကာင္း အသည္းေရာဂါအထူးကုဌာန မွ သိရသည္။

ျပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အသည္းေရာင္အသားဝါ cပိုး ကို လူ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ကုသေပး နိုင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ပိုမိုကုသသြားနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

“ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ အခမဲ့ကုေဆးရုံ၇ ရုံ မွာအခမဲ့ကုေပးဖို႔လုပ္ေနတယ္။ေနာက္ထပ္ ကုေပးဖို႔size ေတြေရြးခ်ယ္ထားတာ ျမစ္ႀကီးနား ေမာ္လျမိဳင္ တို႔လည္းရွိတယ္။ အဓိက ေတာ့ အသည္းေရာင္အသားဝါ ကBပိုး Cပိုးမ်ားတယ္။အဲ့ဒါေတြျပီးရင္ တတိယအျဖစ္မ်ားတာက အရက္ေႀကာင့္ ျဖစ္တဲ့အသည္းေရာဂါမ်ားတယ္ ။ေနာက္အသည္းအဆီဖုံးတာေတြ လည္းခုေနာက္ပိုင္းအျဖစ္မ်ားလာတယ္။ စားအုန္းဆီနဲ႕ အဆီမ်ားတဲ့ဘာဂါလိုအစားအေသာက္ေတြ စားသုံးမႈမ်ားလာတာေတြရွိလာႀကတယ္” ဟု ကုတင္ ၅၀၀ေဆးရုံႀကီး အသည္းေရာဂါဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴ း ေဒါက္တာဝင္းနိုင္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ သန္း၅၀ တြင္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ရွိေနကာ အသည္းေရာင္အသားဝါBပိုး ရွိသူ ၁ဒသမ၃သန္း ႏွင့္ Cပိုးရွိသူ မွာ၂ဒသမ၆သန္း ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။

ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ပထမျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဒုတိယျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ အဆုတ္ကင္ဆာ ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေနာက္တြင္ တတိယအျဖစ္အမ်ာဆုံးမွာ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါကေသဆုံးမႈ မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ားထဲတြင္အသည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၇ အေနျဖင့္တည္ရွိ ေနေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ကာကြယ္ေဆးရွိေသာ Bပိုးကို ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအားလုံးတြင္ လက္လွမ္းမွီသ၍ ေဆးထိုးေပးေနျပီး ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးေသာ အစြမ္းထက္ေဆးဝါးမ်ားေပၚထြက္လာေနသည့္ Cပိုးေဝဒနာသည္ မ်ားအတြက္ အခမဲ့ကုသေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရာ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က လူနာဦးေရ ၂၀၀၀ေက်ာ္အား ကုသမႈေပးနိုင္ခဲ့ ျပီး လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါ ကင္းစင္ေသာနိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ၂၁
ေမစု

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန မွေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနေသာ အသည္းေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္ တြင္ ေဆးရုံ အခ်ိဳ႕၌ cပိုး အခမဲ့ကုသေပးျခင္း ကို ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လူနာ၃၀၀ခန္႔ ကုသေပးသြားရန္ရွိေႀကာင္း အသည္းေရာဂါအထူးကုဌာန မွ သိရသည္။

ျပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အသည္းေရာင္အသားဝါ cပိုး ကို လူ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ကုသေပး နိုင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ပိုမိုကုသသြားနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

“ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ အခမဲ့ကုေဆးရုံ၇ ရုံ မွာအခမဲ့ကုေပးဖို႔လုပ္ေနတယ္။ေနာက္ထပ္ ကုေပးဖို႔size ေတြေရြးခ်ယ္ထားတာ ျမစ္ႀကီးနား ေမာ္လျမိဳင္ တို႔လည္းရွိတယ္။ အဓိက ေတာ့ အသည္းေရာင္အသားဝါ ကBပိုး Cပိုးမ်ားတယ္။အဲ့ဒါေတြျပီးရင္ တတိယအျဖစ္မ်ားတာက အရက္ေႀကာင့္ ျဖစ္တဲ့အသည္းေရာဂါမ်ားတယ္ ။ေနာက္အသည္းအဆီဖုံးတာေတြ လည္းခုေနာက္ပိုင္းအျဖစ္မ်ားလာတယ္။ စားအုန္းဆီနဲ႕ အဆီမ်ားတဲ့ဘာဂါလိုအစားအေသာက္ေတြ စားသုံးမႈမ်ားလာတာေတြရွိလာႀကတယ္” ဟု ကုတင္ ၅၀၀ေဆးရုံႀကီး အသည္းေရာဂါဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴ း ေဒါက္တာဝင္းနိုင္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ သန္း၅၀ တြင္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ရွိေနကာ အသည္းေရာင္အသားဝါBပိုး ရွိသူ ၁ဒသမ၃သန္း ႏွင့္ Cပိုးရွိသူ မွာ၂ဒသမ၆သန္း ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။

ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ပထမျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဒုတိယျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ အဆုတ္ကင္ဆာ ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေနာက္တြင္ တတိယအျဖစ္အမ်ာဆုံးမွာ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါကေသဆုံးမႈ မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ားထဲတြင္အသည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၇ အေနျဖင့္တည္ရွိ ေနေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ကာကြယ္ေဆးရွိေသာ Bပိုးကို ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအားလုံးတြင္ လက္လွမ္းမွီသ၍ ေဆးထိုးေပးေနျပီး ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးေသာ အစြမ္းထက္ေဆးဝါးမ်ားေပၚထြက္လာေနသည့္ Cပိုးေဝဒနာသည္ မ်ားအတြက္ အခမဲ့ကုသေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရာ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က လူနာဦးေရ ၂၀၀၀ေက်ာ္အား ကုသမႈေပးနိုင္ခဲ့ ျပီး လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါ ကင္းစင္ေသာနိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

Leave a Reply