ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားပါသည့္ကား သစ္ပင္ဝင္တိုက္ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၉ ဦး ေသဆံုး

0
123

ေအာက္တိုဘာ ၂၁
ပဥၥမလိႈင္း

ဘန္ေကာက္ မွ မဲေဆာက္သို႔လာသည့္ ထိုင္းမွန္လံုယာဥ္တစ္စီးသည္ လမ္းေဘးသစ္ပင္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခ့ဲရာမွ ကားမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ ျမန္မာ ၉ ဦး ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္း ( ေအာက္တိုဘာ ၂၁) တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားသည္ မည္သူမဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား က စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသားမီဒီယာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၁
ပဥၥမလိႈင္း

ဘန္ေကာက္ မွ မဲေဆာက္သို႔လာသည့္ ထိုင္းမွန္လံုယာဥ္တစ္စီးသည္ လမ္းေဘးသစ္ပင္ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခ့ဲရာမွ ကားမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ ျမန္မာ ၉ ဦး ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္း ( ေအာက္တိုဘာ ၂၁) တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားသည္ မည္သူမဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား က စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသားမီဒီယာ

Leave a Reply