တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား ၇၈၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳဳမည္

0
126

ေအာက္တိုဘာ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား ၇၈၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရသည္။

“အင္အားအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီနွစ္မွာေတာ့ ၇၈၀ ေက်ာ္ ေလာက္သံုးသြားမယ္လို႔ လ်ာထားပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးစီးေကာ္မတီကို တင္ျပထားပါတယ္။ဦးစီးေက္မတီကလည္း အတည္ျပဳၿပီးပါၿပီျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ။္လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျမဲတမ္းသတိ၀ီရိယရွိရွိနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔မေလ်ာ့ပဲတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္နဲ႔အျမဲသတိရွိေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးဒုရဲမွဴးစိုးထြန္း၀င္း မွ ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ၏ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြဲလုံျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အပိုင္း ၇ ပိုင္းျဖစ္သည့္ ေျမယာလံုျခံဳေရး၊လမ္းေၾကာင္းလံုျခံဳေရး၊လူပုဂၢိဳလ္လံုျခံဳေရး၊ေရနန္းလံုျခံဳေရး၊နယ္ေျမလံုျခံဳေရး၊အေရးေပၚလံုျခံဳေရးနွင့္ မီးေဘးလံုျခံဳေရး စသည္တို႔အား လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

ရိုးရာမီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အေ၀ရာ မီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္နို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၃ ရက္ေန႔ အထိ ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မီးပံုးပ်ံစာရင္းမ်ားအား နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ အထိ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ၿပီး နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ လႊင့္တင္မည့္ ရက္အား မဲႏႈိက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ စာရင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ထိ ညမီးႀကီး ၅၅ လံုး၊စိန္နားပန္ အလံုး ၂၀ နွင့္ေန႔လႊတ္အရုပ္မ်ားလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစာရင္းရရွိထားေၾကာင္းလည္းမီးပံုးပ်ံၿပိဴင္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တြင္မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ပူေဇာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မီးပေဒသာလွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ၊ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ဘံုကထိန္ပူေဇာ္ပြဲ၊ဓာတတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားပါ၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား ၇၈၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရသည္။

“အင္အားအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီနွစ္မွာေတာ့ ၇၈၀ ေက်ာ္ ေလာက္သံုးသြားမယ္လို႔ လ်ာထားပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးစီးေကာ္မတီကို တင္ျပထားပါတယ္။ဦးစီးေက္မတီကလည္း အတည္ျပဳၿပီးပါၿပီျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ။္လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျမဲတမ္းသတိ၀ီရိယရွိရွိနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔မေလ်ာ့ပဲတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္နဲ႔အျမဲသတိရွိေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးဒုရဲမွဴးစိုးထြန္း၀င္း မွ ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ၏ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြဲလုံျခံဳေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အပိုင္း ၇ ပိုင္းျဖစ္သည့္ ေျမယာလံုျခံဳေရး၊လမ္းေၾကာင္းလံုျခံဳေရး၊လူပုဂၢိဳလ္လံုျခံဳေရး၊ေရနန္းလံုျခံဳေရး၊နယ္ေျမလံုျခံဳေရး၊အေရးေပၚလံုျခံဳေရးနွင့္ မီးေဘးလံုျခံဳေရး စသည္တို႔အား လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

ရိုးရာမီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အေ၀ရာ မီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္နို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂၃ ရက္ေန႔ အထိ ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မီးပံုးပ်ံစာရင္းမ်ားအား နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ အထိ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ၿပီး နို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ လႊင့္တင္မည့္ ရက္အား မဲႏႈိက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ စာရင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ထိ ညမီးႀကီး ၅၅ လံုး၊စိန္နားပန္ အလံုး ၂၀ နွင့္ေန႔လႊတ္အရုပ္မ်ားလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစာရင္းရရွိထားေၾကာင္းလည္းမီးပံုးပ်ံၿပိဴင္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တြင္မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ပူေဇာ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မီးပေဒသာလွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ၊ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ဘံုကထိန္ပူေဇာ္ပြဲ၊ဓာတတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားပါ၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply