မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး ေရးသားေျပာဆုိမႈျဖင့္ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရ

0
173


ဘာလင္ ဇန္နဝါရီ ၂

ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔တြင္ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေျပာဆုိခဲ့မႈျဖင့္ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီရွိ လက္ယာစြန္းဝါဒီ ေအအက္ဖ္ဒီပါတီ၏ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဘီးထရစ္ဖြန္ရွေတာ့ခ္က မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးေရးသားေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ၎၏တြစ္တာအေကာင့္ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္သည့္ အ႐ိုင္းအစိုင္းမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ကိုလုံးရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ျပတ္ျပတ္သားသားဆက္ဆံျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘီးထရစ္ဖြန္ရွေတာ့ခ္အား အမုန္းတရားပြားမ်ားအား လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုသင့္မသင့္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က သံုးသပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းကုိ တြစ္တာ၌ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ဘာသာ မ်ားျဖင့္သာမက အာရဘီ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာမ်ားျဖင့္ပါေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေရးသားမႈသည္ မြတ္စလင္အ႐ိုင္းအစိုင္းမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဘီးထရစ္ဖြန္ရွေတာ့ခ္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

တြစ္တာကလည္း မစၥရွေတာ့ခ္၏ေရးသားခ်က္သည္ လူမႈမီဒီယာ၏ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏အေကာင့္ကုိ ၁၂ နာရီ ေခတၱပိတ္သိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ရွေတာ့ခ္သည္ တြစ္တာရွိ ေရးသားမႈအတုိင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ျပန္လည္ေရးသားခ့ဲျပန္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကလည္း ယင္းေရးသားမႈကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းရွိမရွိကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ကိုလုံးရဲတပ္ဖဲြ႕က ဂ်ာမန္သတင္းမဂၢဇင္း ဒယ္ရွပီးဂဲလ္( ေၾကးမုံ) သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ဂ်ာမနီသည္ အမုန္းတရားပြားမ်ားေစမည့္ စကားမ်ားေျပာဆုိ မႈကုိ ပိတ္ပင္ သည့္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အမုန္းတရားပြားမ်ားေစမည့္ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ား၊ သတင္းတုမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို ေတာင္းဆုိသည့္ ဥပေဒတစ္ခုသက္ေရာက္ေရး ဂ်ာမနီအစိုးရက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ပို႔စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳသည့္ ဆုိက္ဒ္မ်ားသည္ ယူ႐ို သန္း ၅၀အထိ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတိေပးထားၿပီးေနာက္ သတင္းကြန္ရက္မ်ားသည္ ၂၄ အတြင္း ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဘာလင္ ဇန္နဝါရီ ၂

ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔တြင္ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေျပာဆုိခဲ့မႈျဖင့္ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီရွိ လက္ယာစြန္းဝါဒီ ေအအက္ဖ္ဒီပါတီ၏ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဘီးထရစ္ဖြန္ရွေတာ့ခ္က မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးေရးသားေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ၎၏တြစ္တာအေကာင့္ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္သည့္ အ႐ိုင္းအစိုင္းမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ကိုလုံးရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ျပတ္ျပတ္သားသားဆက္ဆံျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘီးထရစ္ဖြန္ရွေတာ့ခ္အား အမုန္းတရားပြားမ်ားအား လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုသင့္မသင့္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က သံုးသပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းကုိ တြစ္တာ၌ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ဘာသာ မ်ားျဖင့္သာမက အာရဘီ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာမ်ားျဖင့္ပါေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေရးသားမႈသည္ မြတ္စလင္အ႐ိုင္းအစိုင္းမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဘီးထရစ္ဖြန္ရွေတာ့ခ္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

တြစ္တာကလည္း မစၥရွေတာ့ခ္၏ေရးသားခ်က္သည္ လူမႈမီဒီယာ၏ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏အေကာင့္ကုိ ၁၂ နာရီ ေခတၱပိတ္သိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ရွေတာ့ခ္သည္ တြစ္တာရွိ ေရးသားမႈအတုိင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ျပန္လည္ေရးသားခ့ဲျပန္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကလည္း ယင္းေရးသားမႈကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းရွိမရွိကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ကိုလုံးရဲတပ္ဖဲြ႕က ဂ်ာမန္သတင္းမဂၢဇင္း ဒယ္ရွပီးဂဲလ္( ေၾကးမုံ) သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ဂ်ာမနီသည္ အမုန္းတရားပြားမ်ားေစမည့္ စကားမ်ားေျပာဆုိ မႈကုိ ပိတ္ပင္ သည့္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အမုန္းတရားပြားမ်ားေစမည့္ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ား၊ သတင္းတုမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို ေတာင္းဆုိသည့္ ဥပေဒတစ္ခုသက္ေရာက္ေရး ဂ်ာမနီအစိုးရက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ပို႔စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳသည့္ ဆုိက္ဒ္မ်ားသည္ ယူ႐ို သန္း ၅၀အထိ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတိေပးထားၿပီးေနာက္ သတင္းကြန္ရက္မ်ားသည္ ၂၄ အတြင္း ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply