ဘုိကုိဟာရမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ ၇၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္

0
186


လာဂို႔စ္ ဇန္နဝါရီ ၂

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘုိကုိဟာရမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသူ ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားစြာသည္ လိတ္ခ္ခ်တ္ရွိ ကၽြန္းမ်ားစြာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေဘာ္ႏုိျပည္နယ္ရွိ မြန္ဂူႏိုၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴး တီေမာ္သီအန္တီဂါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက သံုးသပ္ထားသည္။

မၾကာေသးမီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ဘုိကိုဟာရမ္အဖဲြ႕ အင္အားနည္းသြားခ့ဲေၾကာင္း စစ္တပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘုိကိုဟာရမ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ကုိ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတမူဟမ္မာဒူဘူဟာရီက ႏွစ္သက္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ၇၀၀ ဦးတြင္ လယ္သမားမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္႐ုံးခ်ဳပ္၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။ ဘိုကိုဟာရမ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား၊ ဗံုးလုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုိကုိဟာရမ္၏ညႊန္ၾကားေရးဌာန ထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ကၽြန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာမႈမ်ားရွိကာ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပုန္းခိုႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴး အန္တီဂါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ဘုိကိုဟာရမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ လူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ၂ ဒသမ ၆ သန္း ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

လာဂို႔စ္ ဇန္နဝါရီ ၂

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘုိကုိဟာရမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသူ ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားစြာသည္ လိတ္ခ္ခ်တ္ရွိ ကၽြန္းမ်ားစြာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေဘာ္ႏုိျပည္နယ္ရွိ မြန္ဂူႏိုၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴး တီေမာ္သီအန္တီဂါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက သံုးသပ္ထားသည္။

မၾကာေသးမီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ဘုိကိုဟာရမ္အဖဲြ႕ အင္အားနည္းသြားခ့ဲေၾကာင္း စစ္တပ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘုိကိုဟာရမ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ကုိ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတမူဟမ္မာဒူဘူဟာရီက ႏွစ္သက္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ၇၀၀ ဦးတြင္ လယ္သမားမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္႐ုံးခ်ဳပ္၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။ ဘိုကိုဟာရမ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား၊ ဗံုးလုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုိကုိဟာရမ္၏ညႊန္ၾကားေရးဌာန ထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ကၽြန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာမႈမ်ားရွိကာ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပုန္းခိုႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴး အန္တီဂါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ဘုိကိုဟာရမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ လူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ၂ ဒသမ ၆ သန္း ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply