သဘာဝအေျချပဳစက္ဘီးစီးခရီးစဥ္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္မည္

0
124

ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ေမစု

သဘာဝအေျချပဳခရီးသြားမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ႏွင့္ ခရီးသြားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အလွတရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ား ႐ွိေစရန္ စက္ဘီစီးခရီးစဥ္ ကမ္ပိန္းတစ္ခု ကိုရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္ တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ခရီးစီစဥ္သည့္တာဝန္ရွိသူထံမွ သိရ သည္။

သဘာဝအေျချပဳ စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္ ကမ္ပိန္းကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သို႔ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔မွ ေဒသတစ္ခုခ်င္းသို႔သြားေရာက္ မႈမ်ားရွိ ကာ ယခုျပဳလုပ္မည့္ ခရီးစဥ္ကိုႏိုဝင္ဘာလ တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုသိရသည္။

” အဓိကကအားကစားကိုလူေတြခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာေအာင္အကိုတို႔ tripေလးေတြဆြြဲတယ္။ သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိုေရာအျခားေရာ စက္ဘီးစီးျခင္းျဖင့္ အခ်က္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္း လာတယ္။ အာရုံေတြစူးစိုက္လာႏိုင္တယ္။ လူကsmartျဖစ္လာမယ္။ ကားေတြသုံးစြဲမႈ ကအေငြ႕ထြက္လာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေဂဟေဗဒစနစ္ ကိုလည္းအေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေလးေတြျဖစ္လာ တယ္။ ကမ္ပိန္းသေဘာမ်ိဳးပါတယ္။ တစ္ခါသြားရင္ အေယာက္၆၀ ကေန၄၅ ေယာက္ သြားတယ္ ခု၆၂ေယာက္ပါ။ စက္ဘီးရဲ႕ အားသာ ခ်က္က ပတ္ဝန္းက်င္ကို သဘာဝဆန္ဆန္ျဖတ္သန္းခ်င္တာပါ။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အမႈိက္ေကာက္တာေတြ ကိုယ္က လည္းသြားလမ္း တစ္ေလ်ွာက္အမိႈက္မခ်တာေတြ ဒီခရီးစဥ္ေလး မွာ လုပ္ေဆာင္ အသိေပးသြားမွာပါ “ဟု စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္ ၏ တာဝန္ရွိသူ ကိုေပါက္က်ိဳင္း ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပင္းတယ မဲနယ္ေတာင္ေဒသ သဘာဝအေျချပဳ ေဒသႏၲရခရီးသြားျမွင့္တင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္(ရန္ကုန္-ပင္းတယ-မဲနယ္ေတာင္-ကေလာ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကမ္ပိန္း ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ႏွင့္ ၄ရက္ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္ကမ္ပိန္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား ၊ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၊ စက္ဘီးစီးဝါသနာရွင္မ်ားစသျဖင့္ လူေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ခရီးစဥ္အားျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ကာ ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း စက္ဘီး နင္းျခင္းျဖစ္၍ ယင္းခရီးစဥ္အတြက္ ၾကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈ မ်ားလည္း လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo -ေပါက္က်ိဳင္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ေမစု

သဘာဝအေျချပဳခရီးသြားမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ႏွင့္ ခရီးသြားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အလွတရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ား ႐ွိေစရန္ စက္ဘီစီးခရီးစဥ္ ကမ္ပိန္းတစ္ခု ကိုရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္ တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ခရီးစီစဥ္သည့္တာဝန္ရွိသူထံမွ သိရ သည္။

သဘာဝအေျချပဳ စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္ ကမ္ပိန္းကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သို႔ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔မွ ေဒသတစ္ခုခ်င္းသို႔သြားေရာက္ မႈမ်ားရွိ ကာ ယခုျပဳလုပ္မည့္ ခရီးစဥ္ကိုႏိုဝင္ဘာလ တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုသိရသည္။

” အဓိကကအားကစားကိုလူေတြခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာေအာင္အကိုတို႔ tripေလးေတြဆြြဲတယ္။ သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိုေရာအျခားေရာ စက္ဘီးစီးျခင္းျဖင့္ အခ်က္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္း လာတယ္။ အာရုံေတြစူးစိုက္လာႏိုင္တယ္။ လူကsmartျဖစ္လာမယ္။ ကားေတြသုံးစြဲမႈ ကအေငြ႕ထြက္လာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေဂဟေဗဒစနစ္ ကိုလည္းအေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေလးေတြျဖစ္လာ တယ္။ ကမ္ပိန္းသေဘာမ်ိဳးပါတယ္။ တစ္ခါသြားရင္ အေယာက္၆၀ ကေန၄၅ ေယာက္ သြားတယ္ ခု၆၂ေယာက္ပါ။ စက္ဘီးရဲ႕ အားသာ ခ်က္က ပတ္ဝန္းက်င္ကို သဘာဝဆန္ဆန္ျဖတ္သန္းခ်င္တာပါ။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အမႈိက္ေကာက္တာေတြ ကိုယ္က လည္းသြားလမ္း တစ္ေလ်ွာက္အမိႈက္မခ်တာေတြ ဒီခရီးစဥ္ေလး မွာ လုပ္ေဆာင္ အသိေပးသြားမွာပါ “ဟု စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္ ၏ တာဝန္ရွိသူ ကိုေပါက္က်ိဳင္း ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပင္းတယ မဲနယ္ေတာင္ေဒသ သဘာဝအေျချပဳ ေဒသႏၲရခရီးသြားျမွင့္တင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္(ရန္ကုန္-ပင္းတယ-မဲနယ္ေတာင္-ကေလာ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကမ္ပိန္း ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ႏွင့္ ၄ရက္ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္ကမ္ပိန္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား ၊ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၊ စက္ဘီးစီးဝါသနာရွင္မ်ားစသျဖင့္ လူေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ခရီးစဥ္အားျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ကာ ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း စက္ဘီး နင္းျခင္းျဖစ္၍ ယင္းခရီးစဥ္အတြက္ ၾကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈ မ်ားလည္း လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo -ေပါက္က်ိဳင္း

Leave a Reply