ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ ဗင္နီဇဲြလားစစ္သား အဖမ္းခံရ

0
181

ကာရာကက္စ္ ဇန္နဝါရီ ၂

ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကာရာကက္စ္၌ ခရစၥမတ္အႀကိဳေန႔တြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ စစ္သားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္ညစာအျဖစ္ ဝက္သားမ်ားကုိ အစိုးရက ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းဝက္သားဝယ္ယူရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အလက္ဇႏၵရားကိုႏိုပြိဳင္သည္ ပစ္သတ္္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝက္သားမ်ားကုန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ား သိရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ အစားအစာမ်ားအား ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံတြင္း တင္သြင္းေနျခင္းကို ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ဗင္နီဇဲြလားသမၼတနီကိုလပ္စ္မာဒူ႐ိုက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ စစ္သားမ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားက တုိက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ စစ္သားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးကို ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ဝက္ေျခေထာက္ကင္သည္ ဗင္နီဇဲြလားရွိ ခရစၥမတ္ညစာစားပဲြမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္ပါဝင္သည့္ ဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ေအာင္ ဗင္နီဇဲြလားကုိ သပိတ္ေမွာက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေပၚတူဂီက ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း မာဒူ႐ိုက ႏို္င္ငံပိုင္႐ုပ္သံမွတစ္ဆင့္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကသာ ပို႔ကုန္ကိုစီမံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚတူဂီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ၾသဂုတ္စတိုဆန္တို႔စ္ေဆလ္ဗာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗင္နီဇဲြလားသို႔ ဝက္သားမ်ားတင္ပို႔ခဲ့သည့္ ေပၚတူဂီကုမၸဏီ ရာပိုရယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဗင္နီဇဲြလားသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ဝက္သားမ်ားအတြက္ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရသည္ ေပၚတူဂီကုမၸဏီမ်ားအား ယူ႐ို သန္း ၄၀ ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဝက္ေျခေထာက္ တန္ ၅၀ တင္ေဆာင္လာေသာ ကိုလံဘီယာကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ကာရာကက္စ္ ဇန္နဝါရီ ၂

ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကာရာကက္စ္၌ ခရစၥမတ္အႀကိဳေန႔တြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ စစ္သားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္ညစာအျဖစ္ ဝက္သားမ်ားကုိ အစိုးရက ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းဝက္သားဝယ္ယူရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အလက္ဇႏၵရားကိုႏိုပြိဳင္သည္ ပစ္သတ္္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝက္သားမ်ားကုန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ား သိရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ အစားအစာမ်ားအား ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံတြင္း တင္သြင္းေနျခင္းကို ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ဗင္နီဇဲြလားသမၼတနီကိုလပ္စ္မာဒူ႐ိုက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ စစ္သားမ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားက တုိက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ စစ္သားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးကို ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ဝက္ေျခေထာက္ကင္သည္ ဗင္နီဇဲြလားရွိ ခရစၥမတ္ညစာစားပဲြမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္ပါဝင္သည့္ ဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇဲြလားအစိုးရ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ေအာင္ ဗင္နီဇဲြလားကုိ သပိတ္ေမွာက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေပၚတူဂီက ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း မာဒူ႐ိုက ႏို္င္ငံပိုင္႐ုပ္သံမွတစ္ဆင့္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကသာ ပို႔ကုန္ကိုစီမံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚတူဂီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ၾသဂုတ္စတိုဆန္တို႔စ္ေဆလ္ဗာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗင္နီဇဲြလားသို႔ ဝက္သားမ်ားတင္ပို႔ခဲ့သည့္ ေပၚတူဂီကုမၸဏီ ရာပိုရယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဗင္နီဇဲြလားသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ဝက္သားမ်ားအတြက္ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရသည္ ေပၚတူဂီကုမၸဏီမ်ားအား ယူ႐ို သန္း ၄၀ ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ကုမၸဏီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဝက္ေျခေထာက္ တန္ ၅၀ တင္ေဆာင္လာေသာ ကိုလံဘီယာကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply