တႏိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ လက္က်န္ဗုံးသီး ၄ လုံး ေတြ႕ရွိ

0
120

ေအာက္တိုဘာ ၂၇
ပဥၥမလိႈင္း

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္ေခတ္လက္က်န္ဗံုးသီး ၄ လံုးကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ေတြ႔ရွိခ့ဲေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မိုင္းခြန္ေက်း႐ြာေန ဦးလွထူး(၃၈)ႏွစ္သည္ ေက်း႐ြာအနီးရွိ စိုက္ခင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမတူးဆြရာမွ အလ်ား ၉ လက္မခြဲ၊ လုံးပတ္ ၈ လက္မ၊ ဒလက္ ၈ ခုပါ ဂ်ပန္ေခတ္ လက္က်န္ဗုံးသီး ၄ လုံးအား ေတြ႕ရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ရွိခ့ဲသည့္ ဗံုးသီးမ်ားကို တႏိုင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခ့ဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇
ပဥၥမလိႈင္း

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္ေခတ္လက္က်န္ဗံုးသီး ၄ လံုးကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ေတြ႔ရွိခ့ဲေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မိုင္းခြန္ေက်း႐ြာေန ဦးလွထူး(၃၈)ႏွစ္သည္ ေက်း႐ြာအနီးရွိ စိုက္ခင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမတူးဆြရာမွ အလ်ား ၉ လက္မခြဲ၊ လုံးပတ္ ၈ လက္မ၊ ဒလက္ ၈ ခုပါ ဂ်ပန္ေခတ္ လက္က်န္ဗုံးသီး ၄ လုံးအား ေတြ႕ရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ရွိခ့ဲသည့္ ဗံုးသီးမ်ားကို တႏိုင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခ့ဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

Leave a Reply