အသက္ ၂၀ အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးထံမွ ICE မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား က်ပ္သိန္း (၁၅၅၀၀) ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ

0
330

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႔နယ္၊ သံလြင္တံတား (တာေကာ္) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က ICE မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား က်ပ္သိန္း (၁၅၅၀၀) ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ခိုလန္ဘက္မွ ကြန္ဟိန္းဘက္သု႔ိ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ အသက္(၂၀ )နွစ္ အရြယ္ ကုိရွိန္တဲစင္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ TOYOTA (HILUX) အျပာေရာင္ယာဥ္အား တာေကာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ဗိုလ္မွႈး ၀င္းမင္းသန္းဦးစီးအဖြဲ႔ ရဲကင္းမွဴးဦးစီးအဖြဲ႕၊ လူ/ ကုန္/ တား အဖြဲ႕ ၊ မူးယစ္စိတ္တပ္ဖြဲ႕တို႕မွ ယာဥ္အားရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္၏ ေနာက္ခန္းအား အ၀ွက္ျပဳလုပ္ သယ္ေဆာင္လာေသာICEမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား ကာလိနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ ICE အမိ်ဳးအစား ၁ ကီလိုထုပ္ ၆၂ ထုပ္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ၁ ကီလို က်ပ္သိန္း (၂၅၀) စုစုေပါင္း (၁၅၅၀၀) က်ပ္သိန္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအမႈအတြက္ တရားခံအား ဥပေဒႏွင္႔အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႔နယ္၊ သံလြင္တံတား (တာေကာ္) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က ICE မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား က်ပ္သိန္း (၁၅၅၀၀) ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ခိုလန္ဘက္မွ ကြန္ဟိန္းဘက္သု႔ိ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ အသက္(၂၀ )နွစ္ အရြယ္ ကုိရွိန္တဲစင္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ TOYOTA (HILUX) အျပာေရာင္ယာဥ္အား တာေကာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ဗိုလ္မွႈး ၀င္းမင္းသန္းဦးစီးအဖြဲ႔ ရဲကင္းမွဴးဦးစီးအဖြဲ႕၊ လူ/ ကုန္/ တား အဖြဲ႕ ၊ မူးယစ္စိတ္တပ္ဖြဲ႕တို႕မွ ယာဥ္အားရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္၏ ေနာက္ခန္းအား အ၀ွက္ျပဳလုပ္ သယ္ေဆာင္လာေသာICEမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား ကာလိနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ ICE အမိ်ဳးအစား ၁ ကီလိုထုပ္ ၆၂ ထုပ္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ၁ ကီလို က်ပ္သိန္း (၂၅၀) စုစုေပါင္း (၁၅၅၀၀) က်ပ္သိန္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအမႈအတြက္ တရားခံအား ဥပေဒႏွင္႔အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး

Leave a Reply