တတိယအႀကိမ္၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းကို ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္

0
201

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီမွ တင္သြင္း သည့္ စာတမ္းကို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) နွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီ (နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ) မွ ကို၀င့္ထယ္ေကာင္းျမတ္ ကေျပာသည္။

“ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာျဖစ္စဥ္က ပိုမိုအားေကာင္းသြားဖို႕ပဲရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ UPDJC နဲ႔လည္း ဆက္ၿပီး ညွိႏႈိင္းေနမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္လိုက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္မွာေက်ေက်လည္လည္နဲ႔၀င္ၿပီးေေတာ့ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ဒီထဲမွာပါတဲ့စကားလံုးအဓိပၸာယ္ ဘယ္လို စုစည္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ဟာ စာေၾကာင္းေတြရဲ႕ အတိမ္အနက္ တကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျမျပင္က အေျခအေန ဒါေတြအကုန္လံုးက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက တင္သြင္းစာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက အဓိက သိရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ေဆြးႏြးပြဲေတြမွာဆိုရင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့အႀကံဥာဏ္ျပဳတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါ၀င္မယ္လို႕ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ဘယ္လို ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းခ်င္တယ္ဆိုတာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥက ေလာေလာဆယ္မွာ မျဖစ္ေသးတဲ့ အတြက္ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ဆႏၵ ရွိတယ္ဆိုတာ UPDJC ကိုလည္းေျပာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူကိုလည္းေျပာျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ “ ဟု ကို၀င့္ထည္ေကာင္းျမတ္ ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ -၂ (MICC 2 ) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးေတြင္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီ မွ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳစာတမ္း ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ားကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပည္နယ္ နွင့္ တိုင္းေဒသရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကရင္နီေဒသရွိ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ကရင္နီျပည္နယ္က ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေဒသ အေျခအေနနဲ႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႕မပါ၀င္တာပဲရွိတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အပိုင္းေတြရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဖက္ အစည္းအေ၀းေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းမွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ကရင္နီ ဘက္က လႊတ္ထားတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေယာက္က ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ” ဟု ကို၀င့္ထည္ေကာင္းျမတ္ ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖိုရမ္ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ဖိုရမ္ကို ၂ ရက္ ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီမွ တင္သြင္း သည့္ စာတမ္းကို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) နွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီ (နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ) မွ ကို၀င့္ထယ္ေကာင္းျမတ္ ကေျပာသည္။

“ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာျဖစ္စဥ္က ပိုမိုအားေကာင္းသြားဖို႕ပဲရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ UPDJC နဲ႔လည္း ဆက္ၿပီး ညွိႏႈိင္းေနမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္လိုက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္မွာေက်ေက်လည္လည္နဲ႔၀င္ၿပီးေေတာ့ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ဒီထဲမွာပါတဲ့စကားလံုးအဓိပၸာယ္ ဘယ္လို စုစည္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ဟာ စာေၾကာင္းေတြရဲ႕ အတိမ္အနက္ တကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျမျပင္က အေျခအေန ဒါေတြအကုန္လံုးက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက တင္သြင္းစာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက အဓိက သိရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ေဆြးႏြးပြဲေတြမွာဆိုရင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့အႀကံဥာဏ္ျပဳတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါ၀င္မယ္လို႕ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ဘယ္လို ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းခ်င္တယ္ဆိုတာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥက ေလာေလာဆယ္မွာ မျဖစ္ေသးတဲ့ အတြက္ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ ဆႏၵ ရွိတယ္ဆိုတာ UPDJC ကိုလည္းေျပာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူကိုလည္းေျပာျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ “ ဟု ကို၀င့္ထည္ေကာင္းျမတ္ ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ -၂ (MICC 2 ) တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးေတြင္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီ မွ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳစာတမ္း ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ားကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပည္နယ္ နွင့္ တိုင္းေဒသရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကရင္နီေဒသရွိ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ကရင္နီျပည္နယ္က ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေဒသ အေျခအေနနဲ႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးလို႕မပါ၀င္တာပဲရွိတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အပိုင္းေတြရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဖက္ အစည္းအေ၀းေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းမွာဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ကရင္နီ ဘက္က လႊတ္ထားတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေယာက္က ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ” ဟု ကို၀င့္ထည္ေကာင္းျမတ္ ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖိုရမ္ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ဖိုရမ္ကို ၂ ရက္ ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply