လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တရားစဲြဆိုထားမႈ အစစ္ေဆးခံရန္ အသင့္ရွိ ဟု NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေျပာ

0
121

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ေက်ာ္သူျမင့္

NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ ထြန္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔အား တရားစဲြဆိုထားမႈကို အစစ္ေဆးခံရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ ကေျပာသည္။

NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း က မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ လူပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္လွစ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူတို႔လာစစ္ရင္ အစစ္ခံမွာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔လာစစ္ရင္ၾကည့္မယ္ အမႈေျမာက္လား မေျမာက္ရင္ ပိတ္ေပါ့။ ေျမာက္တယ္ဆိုလည္း ဆက္စစ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္တာလည္း ႏွစ္ခြန္းထဲပါ ဒါ လည္း ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ ဆႏၵမရွိတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေတာင္ ေမ့ေနေသးတယ္ ဆရာေအာင္မိုးညိဳက လွမ္းေျပာလိုက္ေတာ့မွ သိတာ”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳး ညႊန္႕ကေျပာသည္။

NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဖခ်စ္ႏွင့္ ဦးတင္ ထြန္းေအာင္တို႔သည္ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ရသည္မွာ ပါတီရန္ပံုေငြ အလွဴေငြမထည့္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔၏မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုပါပုဒ္မျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာမွေျပာတာမဟုတ္ဘူးေလ အလွဴေငြထည့္ရတာတို႔ ပါတီစည္းကမ္းတင္း က်ပ္တာေၾကာင့္ ဒါေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ဒါေလးပဲေျပာတာ။ ဒီပုဂၢိဳလ္က ဒါ ေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္တာလို႔ ေျပတာမဟုတ္ဘူး ကၽြန္ေတာ္ၿခံဳၿပီး ေျပာလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္ တာဝန္ရွိ တဲ့သူအေနနဲ႔ ေျပာျခင္းပဲျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔အား ဦးတင္ထြန္းေအာင္၏ တရားစဲြဆိုမႈကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဝဖန္ ေျပာၾကားသူႏွစ္ဦးကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ပုဒ္မ-၆၆(ဃ)ျဖင့္ ထပ္မံအ မႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ေက်ာ္သူျမင့္

NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ ထြန္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔အား တရားစဲြဆိုထားမႈကို အစစ္ေဆးခံရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ ကေျပာသည္။

NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း က မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ လူပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္လွစ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူတို႔လာစစ္ရင္ အစစ္ခံမွာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔လာစစ္ရင္ၾကည့္မယ္ အမႈေျမာက္လား မေျမာက္ရင္ ပိတ္ေပါ့။ ေျမာက္တယ္ဆိုလည္း ဆက္စစ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္တာလည္း ႏွစ္ခြန္းထဲပါ ဒါ လည္း ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ ဆႏၵမရွိတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေတာင္ ေမ့ေနေသးတယ္ ဆရာေအာင္မိုးညိဳက လွမ္းေျပာလိုက္ေတာ့မွ သိတာ”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳး ညႊန္႕ကေျပာသည္။

NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဖခ်စ္ႏွင့္ ဦးတင္ ထြန္းေအာင္တို႔သည္ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ရသည္မွာ ပါတီရန္ပံုေငြ အလွဴေငြမထည့္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔၏မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုပါပုဒ္မျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာမွေျပာတာမဟုတ္ဘူးေလ အလွဴေငြထည့္ရတာတို႔ ပါတီစည္းကမ္းတင္း က်ပ္တာေၾကာင့္ ဒါေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ဒါေလးပဲေျပာတာ။ ဒီပုဂၢိဳလ္က ဒါ ေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္တာလို႔ ေျပတာမဟုတ္ဘူး ကၽြန္ေတာ္ၿခံဳၿပီး ေျပာလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္ တာဝန္ရွိ တဲ့သူအေနနဲ႔ ေျပာျခင္းပဲျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔အား ဦးတင္ထြန္းေအာင္၏ တရားစဲြဆိုမႈကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဝဖန္ ေျပာၾကားသူႏွစ္ဦးကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ပုဒ္မ-၆၆(ဃ)ျဖင့္ ထပ္မံအ မႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply