“ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္ ေငြတစ္ရာျဖင့္ ၾကက္ဥတစ္လံုးစားႏိုင္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တစ္ျခမ္းသာစားႏိုင္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း ေျပာ

0
124

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၾကက္ဥတစ္လံုးေစ်းႏႈန္း တစ္ရာက်ပ္ျဖင့္စားႏိုင္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ရာရွိပါက တစ္ျခမ္းသာ စားႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ေျပာသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေဟာေျပာမႈတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ခိုင္းႏိႈင္း ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စကားေျပာတာ ဆိုရင္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြ ရွင္းကနဲျမင္သြားေအာင္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈနဲ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရကာလမွာ ၾကက္ဥတစ္လံုး တစ္ရာနဲ႔ စားႏိုင္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေငြတစ္ရာနဲ႔ဝယ္ရင္ ၾကက္ဥတစ္ျခမ္းပဲ စားရေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္ုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Photo : Ko Htet

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၾကက္ဥတစ္လံုးေစ်းႏႈန္း တစ္ရာက်ပ္ျဖင့္စားႏိုင္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ရာရွိပါက တစ္ျခမ္းသာ စားႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ေျပာသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေဟာေျပာမႈတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက ခိုင္းႏိႈင္း ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စကားေျပာတာ ဆိုရင္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြ ရွင္းကနဲျမင္သြားေအာင္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈနဲ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရကာလမွာ ၾကက္ဥတစ္လံုး တစ္ရာနဲ႔ စားႏိုင္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေငြတစ္ရာနဲ႔ဝယ္ရင္ ၾကက္ဥတစ္ျခမ္းပဲ စားရေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္ုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းက မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Photo : Ko Htet

Leave a Reply