သမၼတ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးမည္

0
152

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦ၀င္းျမင့္ကိုယ္တိုင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္္ မဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

“ႀကိဳတင္မဲေပးဖို႔က မမွီေတာ့ဘူး။ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္မဲေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စီစဥ္ေနတယ္။ေနာက္တစ္ခုက သမၼတႀကီး၏ကေတာ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းက အဲ့တာေမြမွာပဲရွိတယ္။အဲ့မွာပဲ သမၼတႀကီးအိမ္ေထာင္စုစာရင္းက ၀င္ေနတယ္။၀င္ေနေတာ့ အဲ့မွာပဲ မဲေပးဖို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်မဲေပးဖို႔ အဲ့ဒီလို အၾကမ္းဖ်င္းလ်ာထားတယ္။ဒါကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ပါ ကိုယ္တို္င္ေပးဖို႔လ်ာထားတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ယေန႔ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳခလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြသင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ဆႏၵေပးနိုင္ေရးကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို နို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ေနရာထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ေနရာနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : President Office

ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦ၀င္းျမင့္ကိုယ္တိုင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္္ မဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

“ႀကိဳတင္မဲေပးဖို႔က မမွီေတာ့ဘူး။ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္မဲေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စီစဥ္ေနတယ္။ေနာက္တစ္ခုက သမၼတႀကီး၏ကေတာ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းက အဲ့တာေမြမွာပဲရွိတယ္။အဲ့မွာပဲ သမၼတႀကီးအိမ္ေထာင္စုစာရင္းက ၀င္ေနတယ္။၀င္ေနေတာ့ အဲ့မွာပဲ မဲေပးဖို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်မဲေပးဖို႔ အဲ့ဒီလို အၾကမ္းဖ်င္းလ်ာထားတယ္။ဒါကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ပါ ကိုယ္တို္င္ေပးဖို႔လ်ာထားတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ယေန႔ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳခလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြသင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ဆႏၵေပးနိုင္ေရးကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို နို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ေနရာထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ေနရာနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : President Office

Leave a Reply