ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံထားသည့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္

0
200

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီANP၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၄ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔ အထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းခံထား သည့္ကိစၥအပါအ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစည္းအေ၀းေခၚရတာကေတာ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ကိစၥ တစ္ခုတည္းနဲ႔ေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ပါတီက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ဖဲြ႕တစ္စုအေပၚမွာအေျခခံၿပီးေတာ့ဖဲြ႕ထားတဲ့ပါတီ လည္းမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ားစုနဲ႔ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ သြားေနတဲ့ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းအရာေလးခ်က္ကေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမို႔လို႔ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပဲ အစည္းအေ၀း ေခၚတယ္။ ပါတီဥကၠ႒ဆိုတာက ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္ နဲ႔ေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ရဲ႕ႏႈတ္ထြက္စာကိုလည္း အစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”ဟုဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ပဥၥမလိႈင္းသို႔ေျပာသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ယခုအစည္းအ ေ၀းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ယခုအစည္းအေ၀းရလဒ္ေပၚေပါက္လာမွ သာ ေျပာဆို၍ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ၂၀၁၇ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ပါတီတာ၀န္ႏွင့္ပါတီ၀င္အျဖစ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ရန္ပါတီသို႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါႏႈတ္ထြက္စာတြင္ANPေခါင္းေဆာင္ပိုင္းၾကား ညီညြတ္မႈမရွိျခင္း ၊ အစည္းအေ၀းတြင္းႏွင့္အစည္းအေ၀းျပင္ပ တြင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တပည့္မ်ားကနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ အုပ္စုဖဲြ႕ ေစာ္ကားျခင္း ႏွင့္ ၎တစ္ဦးတည္းအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ ျခင္းမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစည္းအေ၀းေတြမွာေတာ့မူ၀ါဒအရကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အေျခအတင္ေျပာၾကဆိုက် တာေတာ့ရွိတာေပါ့။ အဲ့ဒါေလးပါပဲ”ဟုဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကဆိုသည္။

ပါတီအစည္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအေပၚ ANPပါတီ၏ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္မ်ားထံ မွသေဘာထား အျမင္မ်ားရယူျခင္း၊ ပါတီစည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း မွ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ ဘဂၤလီအေရးကိစၥကို အစိုးရမွ ျပန္လည္ လက္ခံမည့္ကိစၥကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ စသည့္ ေလးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီANP၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၄ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔ အထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းခံထား သည့္ကိစၥအပါအ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစည္းအေ၀းေခၚရတာကေတာ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ကိစၥ တစ္ခုတည္းနဲ႔ေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ပါတီက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ဖဲြ႕တစ္စုအေပၚမွာအေျခခံၿပီးေတာ့ဖဲြ႕ထားတဲ့ပါတီ လည္းမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ားစုနဲ႔ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ သြားေနတဲ့ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းအရာေလးခ်က္ကေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမို႔လို႔ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပဲ အစည္းအေ၀း ေခၚတယ္။ ပါတီဥကၠ႒ဆိုတာက ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္ နဲ႔ေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ရဲ႕ႏႈတ္ထြက္စာကိုလည္း အစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”ဟုဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ပဥၥမလိႈင္းသို႔ေျပာသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ယခုအစည္းအ ေ၀းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ယခုအစည္းအေ၀းရလဒ္ေပၚေပါက္လာမွ သာ ေျပာဆို၍ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ၂၀၁၇ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ပါတီတာ၀န္ႏွင့္ပါတီ၀င္အျဖစ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ရန္ပါတီသို႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါႏႈတ္ထြက္စာတြင္ANPေခါင္းေဆာင္ပိုင္းၾကား ညီညြတ္မႈမရွိျခင္း ၊ အစည္းအေ၀းတြင္းႏွင့္အစည္းအေ၀းျပင္ပ တြင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တပည့္မ်ားကနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ အုပ္စုဖဲြ႕ ေစာ္ကားျခင္း ႏွင့္ ၎တစ္ဦးတည္းအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ ျခင္းမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစည္းအေ၀းေတြမွာေတာ့မူ၀ါဒအရကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အေျခအတင္ေျပာၾကဆိုက် တာေတာ့ရွိတာေပါ့။ အဲ့ဒါေလးပါပဲ”ဟုဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကဆိုသည္။

ပါတီအစည္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနအေပၚ ANPပါတီ၏ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္မ်ားထံ မွသေဘာထား အျမင္မ်ားရယူျခင္း၊ ပါတီစည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း မွ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ ဘဂၤလီအေရးကိစၥကို အစိုးရမွ ျပန္လည္ လက္ခံမည့္ကိစၥကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ စသည့္ ေလးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply