ကုန္သည္ ၁၉ ဦးထံမွ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ေငြလိမ္လည္မႈ ေျပလည္မႈရရွိ

0
138

ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (ကုန္စည္ဒုိင္) အသင္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုန္သည္ (၁၉) ဦးထံမွ အသင္းသား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ၁၁၂၉ သိန္းက်ပ္ ေငြလိမ္လည္သြားမႈမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမွာ အသင္းသား တစ္ဦး၏ကိုယ္စားလွယ္က အသင္းသား ၁၉ ဦးထံကေန ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁၀ဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေျမပဲဆန္မ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေငြေၾကးမရွင္းႏိုင္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္သြားသည့္အတြက္ အသင္းသားက ၅၀ ရာခိုင္နႈန္းေပးေလ်ာ္ခဲ့ရသည္ ။

“ဒီေန႔ အသင္းသားက ေငြေပးတာ ။ လိမ္တဲ့သူက အသင္းသားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေတာ့ အသင္းသားက ငါးဆယ္ရာခိုင္နႈန္းေပးေလ်ာ္တာ ။ ဒါကို နွစ္ဘက္ သေဘာတူတဲ့အတြက္ ေျပလည္မႈရခဲ့တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူကို ဆက္သြယ္ရွာေဖြနိုင္ရန္အတြက္ အသင္းသားအား နွစ္လတိတိအခ်ိန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္ ။

ထိုသို႔ လိမ္လည္မႈျဖစ္ရျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ အသင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပဲ အသင္းသား၏ လက္ေအာက္တြင္သာ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္) တြင္ အသင္းသားအျဖစ္ နွစ္နွစ္သက္တမ္းျပည့္ပါက အသင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးထားခြင့္ရွိၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ တြင္ အသင္းသား ၁၇၇၀ နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (ကုန္စည္ဒုိင္) အသင္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုန္သည္ (၁၉) ဦးထံမွ အသင္းသား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ၁၁၂၉ သိန္းက်ပ္ ေငြလိမ္လည္သြားမႈမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမွာ အသင္းသား တစ္ဦး၏ကိုယ္စားလွယ္က အသင္းသား ၁၉ ဦးထံကေန ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁၀ဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေျမပဲဆန္မ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေငြေၾကးမရွင္းႏိုင္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္သြားသည့္အတြက္ အသင္းသားက ၅၀ ရာခိုင္နႈန္းေပးေလ်ာ္ခဲ့ရသည္ ။

“ဒီေန႔ အသင္းသားက ေငြေပးတာ ။ လိမ္တဲ့သူက အသင္းသားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေတာ့ အသင္းသားက ငါးဆယ္ရာခိုင္နႈန္းေပးေလ်ာ္တာ ။ ဒါကို နွစ္ဘက္ သေဘာတူတဲ့အတြက္ ေျပလည္မႈရခဲ့တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူကို ဆက္သြယ္ရွာေဖြနိုင္ရန္အတြက္ အသင္းသားအား နွစ္လတိတိအခ်ိန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္ ။

ထိုသို႔ လိမ္လည္မႈျဖစ္ရျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ အသင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပဲ အသင္းသား၏ လက္ေအာက္တြင္သာ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္) တြင္ အသင္းသားအျဖစ္ နွစ္နွစ္သက္တမ္းျပည့္ပါက အသင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးထားခြင့္ရွိၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ တြင္ အသင္းသား ၁၇၇၀ နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply