၂၀၁၇ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ (၅၅)ဦးရွိ

0
180

မႏၱေလး၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားထဲတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ (၅၅) ဦးပါဝင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖဲြ႔ က သိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ(၁)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ထိ လူကုန္ကူးမႈ(၂၁၈)မႈရွိခဲ့သည့္အနက္ လူကုန္ ကူးခံရသူ(၃၅၂)ဦးရွိၿပီး အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသူ လူငယ္(၅၅)ဦးရွိကာ အမ်ိဳးသား(၁၁) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး(၄၄)ဦး လူကုန္ကူးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တ႐ုတ္မွာ အမ်ားစုက တ႐ုတ္ေယာက္်ားေတြနဲ႔ လက္ထပ္ဖို႔မတြက္ လူကုန္ကူးခံရတာျဖစ္တယ္ ။ အလုပ္ခိုင္းေစဖို႔အတြက္ပါတယ္ ။ အရင္က တ႐ုတ္ရဲ႕ တစ္မိသားစုမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ပဲ ယူရမယ္ ဆိုတဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလးေတြပဲ ယူလို႔ ဒီလိုေတြျဖစ္ လာတာ ။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖဲြ႔ က တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

လူကုန္ကူးခံရသည့္သူ ၇၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံၿပီး ၂၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ျပည္တြင္း၌ လူကုန္ကူးျခင္းခံရကာ ၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူး ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသား(၅၅)ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၂၂၅)ဦးကို ျပန္လည္ကယ္တင္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား(၁၈)ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး(၅၄)ဦးတုိ႔ကို ကယ္တင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လူကုန္ကူးမႈ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ က ၂၀ မႈ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ က ၂၀ မႈ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က ၁၉ မႈ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ က ၂၀ မႈ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ က ၁၈ မႈ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ က ၁၃ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ၇ မႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၈ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၁၃ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၁၄ မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၁၃ မႈတို႔ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၇ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ (၅၅)ဦးရွိ

မႏၱေလး၊ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားထဲတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ (၅၅) ဦးပါဝင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖဲြ႔ က သိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ(၁)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ထိ လူကုန္ကူးမႈ(၂၁၈)မႈရွိခဲ့သည့္အနက္ လူကုန္ ကူးခံရသူ(၃၅၂)ဦးရွိၿပီး အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသူ လူငယ္(၅၅)ဦးရွိကာ အမ်ိဳးသား(၁၁) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး(၄၄)ဦး လူကုန္ကူးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တ႐ုတ္မွာ အမ်ားစုက တ႐ုတ္ေယာက္်ားေတြနဲ႔ လက္ထပ္ဖို႔မတြက္ လူကုန္ကူးခံရတာျဖစ္တယ္ ။ အလုပ္ခိုင္းေစဖို႔အတြက္ပါတယ္ ။ အရင္က တ႐ုတ္ရဲ႕ တစ္မိသားစုမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ပဲ ယူရမယ္ ဆိုတဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလးေတြပဲ ယူလို႔ ဒီလိုေတြျဖစ္ လာတာ ။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖဲြ႔ က တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

လူကုန္ကူးခံရသည့္သူ ၇၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံၿပီး ၂၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ျပည္တြင္း၌ လူကုန္ကူးျခင္းခံရကာ ၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူး ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသား(၅၅)ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၂၂၅)ဦးကို ျပန္လည္ကယ္တင္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား(၁၈)ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး(၅၄)ဦးတုိ႔ကို ကယ္တင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လူကုန္ကူးမႈ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ က ၂၀ မႈ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ က ၂၀ မႈ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ က ၁၉ မႈ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ က ၂၀ မႈ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ က ၁၈ မႈ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ က ၁၃ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ၇ မႈ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၈ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၁၃ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၁၄ မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၁၃ မႈတို႔ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply