ရွမ္းျပည္နယ္လားရႈိး အီမုိင္ေက်းရြာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၃၀၀ ေက်ာ္ေဘးလႊတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးေန

0
132

ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ ကြာေဝးသည့္ အီႏိုင္းေက်းရြာအနီးတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လာရႈိးမန္ဆူေက်ာင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

အီႏိုင္းေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၃၀၀ ခန္႔ရွိျပီး လားရႈိးျမဳိ႕ရွိ အီႏိုင္းေက်းရြာ မန္ဆူေက်ာင္းႏွင့္ ေရႊေက်ာက္ဂူေက်ာင္းတုိ႔တြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အီႏိုင္းရြာအေက်ာ္ ၁၁ မိုင္ အနီးတဝိုက္တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ SSPP တပ္မ်ားရွိျပီး တုိက္ပြဲမ်ား ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo – Thein Min Tun / MPA

ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ ကြာေဝးသည့္ အီႏိုင္းေက်းရြာအနီးတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လာရႈိးမန္ဆူေက်ာင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

အီႏိုင္းေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၃၀၀ ခန္႔ရွိျပီး လားရႈိးျမဳိ႕ရွိ အီႏိုင္းေက်းရြာ မန္ဆူေက်ာင္းႏွင့္ ေရႊေက်ာက္ဂူေက်ာင္းတုိ႔တြင္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အီႏိုင္းရြာအေက်ာ္ ၁၁ မိုင္ အနီးတဝိုက္တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ SSPP တပ္မ်ားရွိျပီး တုိက္ပြဲမ်ား ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွစတင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo – Thein Min Tun / MPA

Leave a Reply