တရားစြဲခံ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္တန္အာမခံေလွ်ာက္ထား

0
164

 

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ ထားေသာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္သည္ အာမခံရရွိေစရန္အတြက္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္တန္ အာမခံျဖင့္ ယေန႔တြင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္အာမခံကို လူႏွစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ အမႈကို စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးဟန္ထက္ က ပဥၥမလိႈင္း မီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“ ဒီေန႔မွာ တရားလိုဖက္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း လာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ မွာ စစ္မယ္လို႔ျပန္ခ်ိန္းတယ္။ အဲဒီေန႔မွာေတာ့ ဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာကို မသိေသးပါဘူး။ တိုင္းအစိုးရဖက္က ျပန္ေတာင္းျပန္ခိုင္းတာေတြလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီအမႈအတြက္ ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ “ ဟု ဦးဟန္ထက္ က ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ အမွတ္္ ၁၇ တြင္ပါရွိသည့္ ကေလာင္ရွင္ မူေဆးအိုး၏ သေရာ္စာေဆာင္းပါးသည္ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္ အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစသည္ဟုဆိုကာ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည့္ သေရာ္စာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ထားဝယ္တရားရံုးက သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္ အေရးယူရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ တရားရံုးက ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အေၾကာင္း ၾကားၿပီး တနသၤာရီဂ်ာနယ္တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တရားရံုးသို႔ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီဂ်ာနယ္ကို အေရးယူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုယ္စား တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးလူ က ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အမႈစစ္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ ထားေသာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္သည္ အာမခံရရွိေစရန္အတြက္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္တန္ အာမခံျဖင့္ ယေန႔တြင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္အာမခံကို လူႏွစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ အမႈကို စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးဟန္ထက္ က ပဥၥမလိႈင္း မီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“ ဒီေန႔မွာ တရားလိုဖက္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း လာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ မွာ စစ္မယ္လို႔ျပန္ခ်ိန္းတယ္။ အဲဒီေန႔မွာေတာ့ ဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာကို မသိေသးပါဘူး။ တိုင္းအစိုးရဖက္က ျပန္ေတာင္းျပန္ခိုင္းတာေတြလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီအမႈအတြက္ ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ “ ဟု ဦးဟန္ထက္ က ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ အမွတ္္ ၁၇ တြင္ပါရွိသည့္ ကေလာင္ရွင္ မူေဆးအိုး၏ သေရာ္စာေဆာင္းပါးသည္ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္ အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစသည္ဟုဆိုကာ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည့္ သေရာ္စာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ထားဝယ္တရားရံုးက သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္ အေရးယူရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ တရားရံုးက ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အေၾကာင္း ၾကားၿပီး တနသၤာရီဂ်ာနယ္တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တရားရံုးသို႔ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ)ျဖင့္အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီဂ်ာနယ္ကို အေရးယူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုယ္စား တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးလူ က ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အမႈစစ္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply