လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ဆိုလာမ်ား လွဴဒါန္းသြားမည္

0
199

 

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို Yunnan New Rural Construction and Development Association (YNRCD) ႏွင့္ China Energy Power Fuel Company (CEPF) တို႔က ေနစြမ္းအင္သံုး ဆိုလာျပားမ်ား လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုေတာ့ ဘယ္ေနရာေတြ လိုအပ္ေနလဲဆိုတာ လိုက္ရွာေနတယ္ ။ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို ကူညီသြားဖို႔ရွိပါတယ္ ။ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႕က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာဆို ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေတြလည္း လုပ္ေနပါ တယ္ ။” ဟု Yunnan New Rural Construction and Development Association (YNRCD) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသင္းသင္း က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ Yunnan New Rural Construction and Development Association (YNRCD) ႏွင့္ China Energy Power Fuel Company (CEPF)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းရံုးတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ နီးပါးတန္ေၾကးရွိသည့္ 10 KW ဆိုလာျပားအား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလာစနစ္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အေတာ္ေလ့လာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလာပါဝါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစတာ က အားသာ ခ်က္ပါ။ ညဘက္ေတြမွာ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ ကုန္က် စရိတ္မ်ားတယ္ ။ ဒါက အားနည္းခ်က္ပါ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနည္းတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း က အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိန္းလွိဳင္က ေျပာသည္။

ယခုလွဴဒါန္းသည့္ ဆိုလာျပားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ဆိုလာျပားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ ၊ အေမရိကန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေန သည့္ ဆိုလာျပားမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထို႔အျပင္ ဆိုလာျပားမ်ားကို ၂၅ ႏွစ္ အာမခံထားၿပီး အလင္းေရာင္အနည္းငယ္ ရရွိရံုျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို Yunnan New Rural Construction and Development Association (YNRCD) ႏွင့္ China Energy Power Fuel Company (CEPF) တို႔က ေနစြမ္းအင္သံုး ဆိုလာျပားမ်ား လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုေတာ့ ဘယ္ေနရာေတြ လိုအပ္ေနလဲဆိုတာ လိုက္ရွာေနတယ္ ။ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို ကူညီသြားဖို႔ရွိပါတယ္ ။ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႕က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာဆို ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေတြလည္း လုပ္ေနပါ တယ္ ။” ဟု Yunnan New Rural Construction and Development Association (YNRCD) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသင္းသင္း က ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ Yunnan New Rural Construction and Development Association (YNRCD) ႏွင့္ China Energy Power Fuel Company (CEPF)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းရံုးတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ နီးပါးတန္ေၾကးရွိသည့္ 10 KW ဆိုလာျပားအား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလာစနစ္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အေတာ္ေလ့လာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလာပါဝါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေစတာ က အားသာ ခ်က္ပါ။ ညဘက္ေတြမွာ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ ကုန္က် စရိတ္မ်ားတယ္ ။ ဒါက အားနည္းခ်က္ပါ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနည္းတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း က အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိန္းလွိဳင္က ေျပာသည္။

ယခုလွဴဒါန္းသည့္ ဆိုလာျပားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ဆိုလာျပားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ ၊ အေမရိကန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေန သည့္ ဆိုလာျပားမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထို႔အျပင္ ဆိုလာျပားမ်ားကို ၂၅ ႏွစ္ အာမခံထားၿပီး အလင္းေရာင္အနည္းငယ္ ရရွိရံုျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply