လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားက်င္းပခ်ိန္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ ေခတၱပိတ္မည္

0
190
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈
 
 
အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီလ ၄၇က္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေရွ႕ရွိ မဟာ ဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပခ်ိန္မွ ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္အထိပန္းၿခံကို ေခတၱပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။
“အခမ္းအနားစတဲ့အခ်ိန္ကေန ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ပိတ္ထားမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ျပန္ဖြင့္မွာ”ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကေျပာ သည္။
ယခင္ကအခမ္းအနားမက်င္းပမွီ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ကာအခမ္းအနားျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ပန္းၿခံကိုေခတၱပိတ္ထားမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ခ်ိန္ခဏသာ ပိတ္ထားေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကဆိုသည္။
 “ဒီေန႔မနက္ကေတာ့ ရီဟာဇယ္လုပ္လို႔ခဏပိတ္ထားတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 အခမ္းအနားကို နံနက္ေလးနာရီမွာေျခာက္နာရီအထိက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအ တြက္ ပံုမွန္ျပန္လည္ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ၆၉ႏွစ္ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္မွာဒု တိယအႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုဥာဏ္
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ၊ ၂၀၁၈
 
 
အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီလ ၄၇က္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေရွ႕ရွိ မဟာ ဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပခ်ိန္မွ ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္အထိပန္းၿခံကို ေခတၱပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကေျပာသည္။
 
 
 
 
 
“အခမ္းအနားစတဲ့အခ်ိန္ကေန ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ပိတ္ထားမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ျပန္ဖြင့္မွာ”ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကေျပာ သည္။
ယခင္ကအခမ္းအနားမက်င္းပမွီ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ကာအခမ္းအနားျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ပန္းၿခံကိုေခတၱပိတ္ထားမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ခ်ိန္ခဏသာ ပိတ္ထားေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကဆိုသည္။
 
 
 
 
 
“ဒီေန႔မနက္ကေတာ့ ရီဟာဇယ္လုပ္လို႔ခဏပိတ္ထားတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 
 
 
 
အခမ္းအနားကို နံနက္ေလးနာရီမွာေျခာက္နာရီအထိက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအ တြက္ ပံုမွန္ျပန္လည္ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
 
မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ၆၉ႏွစ္ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္မွာဒု တိယအႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
 
ကိုဥာဏ္
 
 
 

Leave a Reply