ျမန္မာ့ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔ခြင့္ ေဆာ္ဒီကပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေက်ာ္နစ္နာ 

0
151

ႏိုဝင္ဘာ ၂
ေမစု

ျပည္တြင္းေရထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈက႑ ၌ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွအေျမာက္အမ်ား ဝယ္ယူမႈရွိခဲ့ေသာ ငါးျမစ္ခ်င္း ငါးတင္ပို႔မႈ ပိတ္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ေရထြက္ ကုန္ export အေျခအေန မွာ ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္နစ္နာ မႈရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ငါးျမစ္ခ်င္းျပည္ပတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ သည္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ မွ ယခုႏွစ္ ဧျပီလက တင္ပို႔ခြင့္ရပ္ဆိုင္းမႈ မရွိခဲ့စဥ္က ေရထြက္ကုန္က႑၌ ငါးျမစ္ခ်င္း သည္ပထမဦးစားေပးျဖစ္သျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ယင္းငါးအမ်ိဳးအစားကို သာအမ်ားဆုံးေမြးၾကေၾကာင္း ႏွင့္လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိမႈက႑ တြင္ ဆုံးရႈံးမႈၾကီးမားေၾကာင္းသိရသည္။

” ေအာက္တိုဘာ ၁၂ မွာေတာ့ ငါးဦးစီးကဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာ္ဒီကိုသြားတယ္။ ညိွႏိႈင္းမႈေတြလုပ္တယ္။ ဒီကိစၥက ခုထိေတာ့အေျခအေနမထူးေသးဘူး။ အဓိကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးျမစ္ခ်င္းထုတ္ကိုပိတ္ထားလို႔ ဒီေမြးျမဴေရးပို႕ကုန္က႑မွာ US ေဒၚလာ သန္း၃၀နစ္နာတယ္ တစ္ကယ္ေတာ့အဲ့ထက္ေတာ့မကပါဘူး အၾကမ္းဖ်င္းသန္း ၁၀၀ေလာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းၾကိဳင္ ကေျပာသည္။

ေဆာ္ဒီႏို္င္ငံသို ႔ပုံမွန္ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔ေနေသာ ျမန္မာအပါအဝင္ ဗီယက္နမ္ ၊ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ငါးတင္ပို႔ခြင့္ ကို ျပိဳင္တူပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ က်န္ ၃ႏိုင္ငံအား အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအားခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

” ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံက ငါးအေအးခန္းစက္ရုံေတြကို ေဆာ္ဒီကဝင္စစ္တာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္လို႔ဆိုၿပီး က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ပါပိတ္တာ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံလည္း ပါသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြက အစိုးရျခင္းစကားေျပာၿပီး ျပန္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳၿပီးေနၿပီ ကိုယ့္ႏို္င္ငံတစ္ခုထဲပဲက်န္ေနေသးတယ္ ။ျမန္မာ ဘက္ကဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြသြားညိွႏိႈင္းၿပီးျပီ ဒီကစက္ရုံေတြကိုလာစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ကို ” ဟု ဦးဝင္းၾကိဳင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ငါးျမစ္ခ်င္းငါး အပါအဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပည္ပ တင္ပို႔ေနရာတြင္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏိုင္ငံက တန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္း ပုံမွန္၀ယ္ယူ ျခင္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီ လတြင္ တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂ 
ေမစု 

ျပည္တြင္းေရထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈက႑ ၌ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွအေျမာက္အမ်ား ဝယ္ယူမႈရွိခဲ့ေသာ ငါးျမစ္ခ်င္း ငါးတင္ပို႔မႈ ပိတ္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ေရထြက္ ကုန္ export အေျခအေန မွာ ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္နစ္နာ မႈရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ငါးျမစ္ခ်င္းျပည္ပတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ သည္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ မွ ယခုႏွစ္ ဧျပီလက တင္ပို႔ခြင့္ရပ္ဆိုင္းမႈ မရွိခဲ့စဥ္က ေရထြက္ကုန္က႑၌ ငါးျမစ္ခ်င္း သည္ပထမဦးစားေပးျဖစ္သျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ယင္းငါးအမ်ိဳးအစားကို သာအမ်ားဆုံးေမြးၾကေၾကာင္း ႏွင့္လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိမႈက႑ တြင္ ဆုံးရႈံးမႈၾကီးမားေၾကာင္းသိရသည္။ 

” ေအာက္တိုဘာ ၁၂ မွာေတာ့ ငါးဦးစီးကဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာ္ဒီကိုသြားတယ္။ ညိွႏိႈင္းမႈေတြလုပ္တယ္။ ဒီကိစၥက ခုထိေတာ့အေျခအေနမထူးေသးဘူး။ အဓိကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးျမစ္ခ်င္းထုတ္ကိုပိတ္ထားလို႔ ဒီေမြးျမဴေရးပို႕ကုန္က႑မွာ US ေဒၚလာ သန္း၃၀နစ္နာတယ္ တစ္ကယ္ေတာ့အဲ့ထက္ေတာ့မကပါဘူး အၾကမ္းဖ်င္းသန္း ၁၀၀ေလာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းၾကိဳင္ ကေျပာသည္။ 

ေဆာ္ဒီႏို္င္ငံသို ႔ပုံမွန္ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔ေနေသာ ျမန္မာအပါအဝင္ ဗီယက္နမ္ ၊ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ငါးတင္ပို႔ခြင့္ ကို ျပိဳင္တူပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ က်န္ ၃ႏိုင္ငံအား အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအားခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။ 

” ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံက ငါးအေအးခန္းစက္ရုံေတြကို ေဆာ္ဒီကဝင္စစ္တာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္လို႔ဆိုၿပီး က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ပါပိတ္တာ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံလည္း ပါသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြက အစိုးရျခင္းစကားေျပာၿပီး ျပန္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳၿပီးေနၿပီ ကိုယ့္ႏို္င္ငံတစ္ခုထဲပဲက်န္ေနေသးတယ္ ။ျမန္မာ ဘက္ကဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြသြားညိွႏိႈင္းၿပီးျပီ ဒီကစက္ရုံေတြကိုလာစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ကို ” ဟု ဦးဝင္းၾကိဳင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။ 

ငါးျမစ္ခ်င္းငါး အပါအဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပည္ပ တင္ပို႔ေနရာတြင္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏိုင္ငံက တန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္း ပုံမွန္၀ယ္ယူ ျခင္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီ လတြင္ တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply