ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာေနရာအတြက္ မိုးကုတ္တြင္ မဲေပးေနသည့္ျမင္ကြင္း

0
78

မိုးကုတ္၊ နိုဝင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာေနရာအတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က မဲေပးေနသည့္ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္ ။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ မွ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဦးစိုင္းေအာင္ႀကည္ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚနန္းေထြးမႈံ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္း ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေဌး တို႔က ဝင္ေရာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ ။

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာေနရာအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၂၄၇၄ ဦး ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း (၃၇၄) ရံု ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မိုးကုတ္၊ နိုဝင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာေနရာအတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က မဲေပးေနသည့္ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္ ။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ မွ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဦးစိုင္းေအာင္ႀကည္ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ေဒၚနန္းေထြးမႈံ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္အုန္း ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေဌး တို႔က ဝင္ေရာင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ ။

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာေနရာအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၂၄၇၄ ဦး ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း (၃၇၄) ရံု ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply