သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ မဲေပးေနသည့္ျမင္ကြင္း

0
143

မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က မဲေပးေနသည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ဦးစိုးလြင္ ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးျမင့္စိုး ၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ (တစည) မွ ဦးညီညီ ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) မွ ဦးေနလင္း ၊ ဒီကရက္တစ္ျမန္မာပါတီမွ ဦးေအာင္ၾကည္ၿမိဳင္ ၊ ျပည္သူ႔လယ္သမားအလုပ္သမားပါတီမွ ဦးမင္းသူ နွင့္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံၾကသည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မဲအမ်ားဆံုးရနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးလြင္ အေနျဖင့္ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါက သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာ နွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူဘက္မွ ရပ္တည္၍ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Fifth Wave News ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ )ေနရာအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၉၆၈၁ ဦးၿပီး မဲရံု (၄၉) ရံု ဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္ ။

#TheFifthWave

မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က မဲေပးေနသည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ဦးစိုးလြင္ ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးျမင့္စိုး ၊တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ (တစည) မွ ဦးညီညီ ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) မွ ဦးေနလင္း ၊ ဒီကရက္တစ္ျမန္မာပါတီမွ ဦးေအာင္ၾကည္ၿမိဳင္ ၊ ျပည္သူ႔လယ္သမားအလုပ္သမားပါတီမွ ဦးမင္းသူ နွင့္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံၾကသည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မဲအမ်ားဆံုးရနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးလြင္ အေနျဖင့္ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါက သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာ နွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူဘက္မွ ရပ္တည္၍ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Fifth Wave News ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ )ေနရာအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၉၆၈၁ ဦးၿပီး မဲရံု (၄၉) ရံု ဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္ ။

#TheFifthWave

Leave a Reply