ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ သီခ်င္းက်ယ္က်ယ္မဖြင့္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့သူ သတ္ျဖတ္္ခံရ

0
242
မန္ဒါ ဇန္နဝါရီ ၃
 
 
အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဂ်ာခန္းျပည္နယ္၌ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ သီခ်င္းသံကို လူနားမခံသာသည့္ အေျခအေနအထိ က်ယ္ေလာင္စြာ မဖြင့္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ မြတ္စလင္တစ္ဦးအား ဟိႏၵဴမ်ားက ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ယင္းမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားလည္း ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ခ်ီနားရွိ မန္ဒါၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ လူမ်ားစြာသည္ အမ်ိဳးသားအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကုိ ပိတ္ဆုိ႔ကာ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အင္အားသံုး လူစုခဲြခဲ့ သည္။
 
အခင္းျဖစ္ပြားရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ားၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားသည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဝါဆင္း အန္ဆာရီသည္ ပူေနး၌ က်ပန္းအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္တြင္ ေမြးရပ္ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။
 
ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူတစ္စုသည္ သီခ်င္းမ်ားကုိ က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝါဆင္းအန္ဆာရီီႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးသည္ ယင္းလူစုမ်ားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သီခ်င္းကို က်ယ္ေလာင္စြာမဖြင့္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ရာမွ အခ်င္းမ်ားၿပီး ဝါဆင္းအား ဟင္းခ်က္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ခၽြန္ထက္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။
 
 သံသယရွိသူမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆိုပါလူတစ္စုသည္ မြတ္စလင္သခ်ႋဳင္းနားတြင္ သီခ်င္းသံကုိ က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝါဆင္းက သီခ်င္းပိတ္ရင္ သြားေျပာသည့္အခါတြင္ ၎ကုိ ဝုိင္းဝန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္သူ ဟာစီဘူလ္အန္ဆာရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဝါဆင္း၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ မေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟာစီဘူလ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
 Source:BBC
 
 ႐ုိးေျမ
မန္ဒါ ဇန္နဝါရီ ၃
 
 
အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဂ်ာခန္းျပည္နယ္၌ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ သီခ်င္းသံကို လူနားမခံသာသည့္ အေျခအေနအထိ က်ယ္ေလာင္စြာ မဖြင့္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ မြတ္စလင္တစ္ဦးအား ဟိႏၵဴမ်ားက ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ယင္းမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားလည္း ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ခ်ီနားရွိ မန္ဒါၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ လူမ်ားစြာသည္ အမ်ိဳးသားအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကုိ ပိတ္ဆုိ႔ကာ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အင္အားသံုး လူစုခဲြခဲ့ သည္။
 
အခင္းျဖစ္ပြားရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ားၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားသည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဝါဆင္း အန္ဆာရီသည္ ပူေနး၌ က်ပန္းအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္တြင္ ေမြးရပ္ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။
 
ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူတစ္စုသည္ သီခ်င္းမ်ားကုိ က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝါဆင္းအန္ဆာရီီႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးသည္ ယင္းလူစုမ်ားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သီခ်င္းကို က်ယ္ေလာင္စြာမဖြင့္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ရာမွ အခ်င္းမ်ားၿပီး ဝါဆင္းအား ဟင္းခ်က္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ခၽြန္ထက္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။
 
သံသယရွိသူမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆိုပါလူတစ္စုသည္ မြတ္စလင္သခ်ႋဳင္းနားတြင္ သီခ်င္းသံကုိ က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝါဆင္းက သီခ်င္းပိတ္ရင္ သြားေျပာသည့္အခါတြင္ ၎ကုိ ဝုိင္းဝန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္သူ ဟာစီဘူလ္အန္ဆာရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဝါဆင္း၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ မေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟာစီဘူလ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
 Source:BBC
 
 ႐ုိးေျမ

Leave a Reply