ပုဂံ သရပါ ဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေရး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမည္

0
147

ႏိုဝင္ဘာ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေရးအတြက္ နိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကစတင္၍ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းစခန္းဖြင့္ခဲ့ၿပီး နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိရာ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“သပိတ္စခန္းကေတာ့ ဆက္ရွိေနဦးမွာပဲ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမား ဆယ့္နွစ္ဦးမွာ သံုးေယာက္က မလုပ္ေတာ့ဘူး ။ ခုကိုးေယာက္ပဲ ဒီဟိုတယ္မွာ ျပန္အလုပ္ဝင္ခ်င္ေနတာ ။ ဒါကို အလုပ္ရွင္က သံုးေယာက္ပဲခန္႔မယ္ဆိုၿပီးေျပာလာတယ္ ။ အကုန္လံုးကို အလုပ္ျပန္ခန္႔မွ သပိတ္စခန္းကို သိမ္းမယ္” ဟု အလုပ္သမသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေနမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ခရီးသြားက်ဆင္း၍ ဧည့္သည္အဝင္နည္းသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕နွင့္ အျခားအလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးကို အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံထားရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ လုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢအား ၿဖိဳခြင္းရန္ႀကံစည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပျခင္းမျပဳလုပ္ခင္ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ညိွႏိွဳင္းမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရွိသည့္အတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၃ 
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေရးအတြက္ နိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကစတင္၍ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းစခန္းဖြင့္ခဲ့ၿပီး နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိရာ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“သပိတ္စခန္းကေတာ့ ဆက္ရွိေနဦးမွာပဲ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမား ဆယ့္နွစ္ဦးမွာ သံုးေယာက္က မလုပ္ေတာ့ဘူး ။ ခုကိုးေယာက္ပဲ ဒီဟိုတယ္မွာ ျပန္အလုပ္ဝင္ခ်င္ေနတာ ။ ဒါကို အလုပ္ရွင္က သံုးေယာက္ပဲခန္႔မယ္ဆိုၿပီးေျပာလာတယ္ ။ အကုန္လံုးကို အလုပ္ျပန္ခန္႔မွ သပိတ္စခန္းကို သိမ္းမယ္” ဟု အလုပ္သမသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေနမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ခရီးသြားက်ဆင္း၍ ဧည့္သည္အဝင္နည္းသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕နွင့္ အျခားအလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးကို အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံထားရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ လုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢအား ၿဖိဳခြင္းရန္ႀကံစည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပျခင္းမျပဳလုပ္ခင္ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ညိွႏိွဳင္းမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရွိသည့္အတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply