ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားအား အကူအညီေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု အေမရိကန္သမၼတၿခိမ္းေျခာက္

0
192
ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃
 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးလိုျခင္းမရွိသည့္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားအား ေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ားကုိ အေမရိကန္က ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ေပးခဲ့သည့္ အကူအညီမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ားကိုရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ဘက္မလိုက္သည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံရွိ ႏုိင္ငံ ၁၂၈ ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
ပါကစၥတန္သည္ အေမရိကန္ထံမွ အကူအညီအျဖစ္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာကိုလက္ခံေသာ္လည္း အေမရိကန္ကုိမူ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားသာ ျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ အကူအညီေပးေသာ္လည္း အေမရိကန္အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမွ် ျပန္မရသည္မွာ ပါကစၥတန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္သာမဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို အကူအညီအျဖစ္ လက္ခံေသာ္လည္း အေမရိကန္ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳသလို ေလးစားမႈလည္းမရွိခဲ့ဘဲ အစၥေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ပင္ ဆႏၵမရွိၾကေၾကာင္း ထရမ့္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ထရမ့္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိၿပီးေနာက္တြင္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလကလည္း ပါလက္စတိုင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းဌာနသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြေနရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေငြေၾကးအကူအညီ အမ်ားဆံုးေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၃၇၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
 
 
Source:BBC
 
 
႐ုိးေျမ
ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃
 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးလိုျခင္းမရွိသည့္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားအား ေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ားကုိ အေမရိကန္က ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
ေပးခဲ့သည့္ အကူအညီမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ားကိုရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ဘက္မလိုက္သည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံရွိ ႏုိင္ငံ ၁၂၈ ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
 
ပါကစၥတန္သည္ အေမရိကန္ထံမွ အကူအညီအျဖစ္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာကိုလက္ခံေသာ္လည္း အေမရိကန္ကုိမူ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားသာ ျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ အကူအညီေပးေသာ္လည္း အေမရိကန္အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမွ် ျပန္မရသည္မွာ ပါကစၥတန္တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္သာမဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို အကူအညီအျဖစ္လက္ခံေသာ္လည္း အေမရိကန္ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳသလို ေလးစားမႈလည္းမရွိခဲ့ဘဲ အစၥေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ပင္ ဆႏၵမရွိၾကေၾကာင္း ထရမ့္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
 
ထရမ့္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိၿပီးေနာက္တြင္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလကလည္း ပါလက္စတိုင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာဌာနအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းဌာနသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြေနရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေငြေၾကးအကူအညီ အမ်ားဆံုးေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၃၇၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
 
 
Source:BBC
 
 
႐ုိးေျမ

Leave a Reply