သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔ ႏွင့္ဇနီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲလာေပး

0
139

၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ ယေန႔က်င္းပသည္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္႔ေန႔တြင္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔ ႏွင့္ ဇနီးသည္ တာေမြၿမိဳ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ မဂၢင္လမ္းရွိ အမွတ္၃ မဲရံုတြင္ ဆႏၵမဲလာေပးေနသည္ကုိေတြ႔ရစဥ္။

Photo – MPA

၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ ယေန႔က်င္းပသည္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္႔ေန႔တြင္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔ ႏွင့္ ဇနီးသည္ တာေမြၿမိဳ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ မဂၢင္လမ္းရွိ အမွတ္၃ မဲရံုတြင္ ဆႏၵမဲလာေပးေနသည္ကုိေတြ႔ရစဥ္။

Photo – MPA

Leave a Reply