ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္မထားေသာ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္

0
207
မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၃ ၊၂၀၁၈
 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္မထားေသာ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာန က သိရသည္။
ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ သည့္ ၆ ဘီးကား တစ္စီးစာဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ  ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကို ေလလံတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၄ လက္မခြဲ ဆိုဒ္ ေဆးေပါ့လိပ္ ၂၄၆၀၀၀၀ လိပ္ႏွင့္ ၅ လက္မခြဲဆိုဒ္ ေဆးေပါ့လိပ္ ၁၅၀၀၀၀ လိပ္ကို အျမင္အတိုင္း ေလလံတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အထက္က ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ေလလံတင္တာပါ။ ေလလံတင္လိုက္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္လည္း ရလာႏိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒအတိုင္းပဲလုပ္ပါတယ္” ဟု ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇံထြန္းက ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေဆးလိပ္ခံုပိုင္ရွင္အား က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္႐ိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“တကယ္က ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အခြန္နဲ႔ က်န္းမာေရး ေပါင္းၿပီး အခြန္ေတြတိုးေကာက္ တာပါ ။ တကယ္ဆို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေဆးလိပ္ေတြ ကို ဖ်က္ဆီးရမယ္။ ခုလိုေလလံတင္တာမျဖစ္သင့္ဘူး ” ဟု ပန္းသီးအမွတ္တံဆိပ္ ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္း မွ ဦးသန္းေဆာင္ က ေျပာသည္။
ေလလံတင္ရာ၌ ပါဝင္သည့္စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုတြင္ ေလလံေအာင္ျမင္သူ အေနျဖင့္ (မူရင္းပိုင္ရွင္မွလြဲ၍) ေဆးေပါ့လိပ္တံဆိပ္အပတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီးမွ ရယူရမည္ ဟု ပါဝင္ၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ မူလ အခြန္ မေဆာင္သည့္အတြက္ အဖမ္းဆီးရသည့္ ပိုင္ရွင္အား ေလလံေပးလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဆာင္ က ဆက္ေျပာသည္။
ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆးလိပ္ခံုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမွတ္တံဆိပ္ ေပါင္းစံုျဖင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္းေရာင္းခ် လွ်က္ရွိရာ ယင္းေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈ ကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
ႏိုင္လင္းဦး
မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၃ ၊၂၀၁၈
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္မထားေသာ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာန က သိရသည္။
ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ သည့္ ၆ ဘီးကား တစ္စီးစာဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ  ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကို ေလလံတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၄ လက္မခြဲ ဆိုဒ္ ေဆးေပါ့လိပ္ ၂၄၆၀၀၀၀ လိပ္ႏွင့္ ၅ လက္မခြဲဆိုဒ္ ေဆးေပါ့လိပ္ ၁၅၀၀၀၀ လိပ္ကို အျမင္အတိုင္း ေလလံတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အထက္က ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ေလလံတင္တာပါ။ ေလလံတင္လိုက္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္လည္း ရလာႏိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒအတိုင္းပဲလုပ္ပါတယ္” ဟု ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇံထြန္းက ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေဆးလိပ္ခံုပိုင္ရွင္အား က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္႐ိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“တကယ္က ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အခြန္နဲ႔ က်န္းမာေရး ေပါင္းၿပီး အခြန္ေတြတိုးေကာက္ တာပါ ။ တကယ္ဆို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေဆးလိပ္ေတြ ကို ဖ်က္ဆီးရမယ္။ ခုလိုေလလံတင္တာမျဖစ္သင့္ဘူး ” ဟု ပန္းသီးအမွတ္တံဆိပ္ ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္း မွ ဦးသန္းေဆာင္ က ေျပာသည္။
ေလလံတင္ရာ၌ ပါဝင္သည့္စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုတြင္ ေလလံေအာင္ျမင္သူ အေနျဖင့္ (မူရင္းပိုင္ရွင္မွလြဲ၍) ေဆးေပါ့လိပ္တံဆိပ္အပတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီးမွ ရယူရမည္ ဟု ပါဝင္ၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ မူလ အခြန္ မေဆာင္သည့္အတြက္ အဖမ္းဆီးရသည့္ ပိုင္ရွင္အား ေလလံေပးလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဆာင္ က ဆက္ေျပာသည္။
ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆးလိပ္ခံုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမွတ္တံဆိပ္ ေပါင္းစံုျဖင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္းေရာင္းခ် လွ်က္ရွိရာ ယင္းေလလံတင္ ေရာင္းခ်မႈ ကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply