၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ဖိုး မီးေလာင္ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ခဲ့၊ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုးေလွ်ာ့နည္း

0
182
မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
 
မႏၲေလးခ႐ိုင္းအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးသည့္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း (၁၈၇၉) ေက်ာ္ဖိုးအထိ ရွိခဲ့ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မီးေလာင္ဆံုးရံႈးမႈ ထက္ေလွ်ာ့နည္း ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က သိရသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရံွဳးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း (၁၁၆၁၉) ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ အေရအတြက္ လည္း မ်ားျပားခဲ့သည္။
“မီးေလာင္မႈေလွ်ာ့နည္းတာကေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ေလွ်ာ့နည္းၿပီး ဆံုးရံႈးမႈေတြ မရွိရင္ ပိုေကာင္း ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ကေတာ့ အသိေပးမႈေတြ ပညာေပးမႈေတြ လုပ္တယ္။ ဒါကို ျပည္သူေတြက မလိုက္နာရင္ အလကားပါပဲ” ဟု မႏၲေလးခ႐ိုင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္ေရ ၆၈ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၉ ဦး ႏွင့္ မီးေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ ၂၈၇ ဦးရွိခဲ့ကာ အိမ္ေျခ ၁၂၄ လံုး မီးေလာင္ ဆံုးရံႈးခဲ့သည္ ။ ယင္းမီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေရ မ်ားထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ ၃၁ ႀကိမ္ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ၂၆ ႀကိမ္ မီးေလာင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေရ ၇၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၉ ဦး ႏွင့္ မီးေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ ၁၉၈ ဦးရွိခဲ့ကာ အိမ္ေျခ ၄၃၆ လံုး မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္ ။ ထိုမီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေရမ်ားထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ ၂၃ ႀကိမ္ ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ ၂၉ ႀကိ္မ္ မီးေလာင္ခဲ့သည္။
 
ႏိုင္လင္းဦး
မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
 
မႏၲေလးခ႐ိုင္းအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးသည့္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း (၁၈၇၉) ေက်ာ္ဖိုးအထိ ရွိခဲ့ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မီးေလာင္ဆံုးရံႈးမႈ ထက္ေလွ်ာ့နည္း ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က သိရသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရံွဳးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း (၁၁၆၁၉) ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈအႀကိမ္အေရအတြက္ လည္း မ်ားျပားခဲ့သည္။
“မီးေလာင္မႈေလွ်ာ့နည္းတာကေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ေလွ်ာ့နည္းၿပီး ဆံုးရံႈးမႈေတြ မရွိရင္ ပိုေကာင္း ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ကေတာ့ အသိေပးမႈေတြ ပညာေပးမႈေတြ လုပ္တယ္။ ဒါကို ျပည္သူေတြက မလိုက္နာရင္ အလကားပါပဲ” ဟု မႏၲေလးခ႐ိုင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္ေရ ၆၈ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၉ ဦး ႏွင့္ မီးေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ ၂၈၇ ဦးရွိခဲ့ကာ အိမ္ေျခ ၁၂၄ လံုး မီးေလာင္ ဆံုးရံႈးခဲ့သည္ ။ ယင္းမီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေရမ်ားထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ ၃၁ ႀကိမ္ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ၂၆ ႀကိမ္ မီးေလာင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေရ ၇၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၉ ဦး ႏွင့္ မီးေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ ၁၉၈ ဦးရွိခဲ့ကာ အိမ္ေျခ ၄၃၆ လံုး မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္ ။ ထိုမီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေရမ်ားထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ ၂၃ ႀကိမ္ ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ ၂၉ ႀကိ္မ္ မီးေလာင္ခဲ့သည္။
 
ႏိုင္လင္းဦး
 

Leave a Reply