မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း အမ်ားအျပား ေရျမဳပ္

0
434
ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ ၃ ၊၂၀၁၈
 
 
အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းအမ်ားအျပား ေရနစ္ျမဳပ္ေန သည္။ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ကိုျဖတ္သန္း စီးဆင္းသည့္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ေၾကာေခ်ာင္း ေဘးတြင္ရွိသည့္ ၾကက္သြန္စိုက္သည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရနစ္ျမဳပ္မႈမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ က ေျပာသည္။
 “စိုက္ထားတဲ့အပင္ေတြက တစ္လသားအရြယ္ေတြ၊ ေရက်သြားရင္ေတာင္ ျပန္ရွင္လာဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ေတာင္သူေတြ အရံႈးနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္” ဟု ပဥၥမလိႈင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားစာရင္းကို အတိအက် ေကာက္ယူေနၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေရနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားအျပင္ အာလူးစိုက္ခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
အရံႈးေပၚရန္နီးစပ္ေနေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ ေၾကာေခ်ာင္း ေဘး ေက်းရြာမ်ားသည္ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ေက်းရြာတ္ရြာတြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ ေတာင္သူ ၂၅၀ ခန္႔ က ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း က်င္းေပါင္း ၈၅၀၀ ခန္႔
(ဆယ္ေပပတ္လည္ တစ္က်င္း= ေဒသအေခၚ) စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ၾကက္သြန္စိုက္ေသာ ေက်းရြာတစ္ရာေက်ာ္အတြက္ စာရင္းဇယားေကာက္ယူရန္ အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသို႔ အကူအညီေတာင္းထားေၾကာင္းလည္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းဝင္း က ဆိုသည္။
ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရန္ရာႏႈန္းျပည့္မ်ားသြားေသာ ၾကက္သြန္ စိုက္ခင္း မ်ားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ေဈးကြက္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ နစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္ ဟုဆိုသည္။
 
 သွ်င္ရဲထြဋ္
ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ ၃ ၊၂၀၁၈
 
 
အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းအမ်ားအျပား ေရနစ္ျမဳပ္ေန သည္။ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ကိုျဖတ္သန္း စီးဆင္းသည့္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ေၾကာေခ်ာင္း ေဘးတြင္ရွိသည့္ ၾကက္သြန္စိုက္သည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရနစ္ျမဳပ္မႈမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ က ေျပာသည္။
“စိုက္ထားတဲ့အပင္ေတြက တစ္လသားအရြယ္ေတြ၊ ေရက်သြားရင္ေတာင္ ျပန္ရွင္လာဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ေတာင္သူေတြ အရံႈးနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္” ဟု ပဥၥမလိႈင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားစာရင္းကို အတိအက် ေကာက္ယူေနၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေရနစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ခင္းမ်ားအျပင္ အာလူးစိုက္ခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
အရံႈးေပၚရန္နီးစပ္ေနေသာ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေယာေခ်ာင္းႏွင့္ ေၾကာေခ်ာင္း ေဘး ေက်းရြာမ်ားသည္ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ေက်းရြာတ္ရြာတြင္ ၾကက္သြန္စိုက္ ေတာင္သူ ၂၅၀ ခန္႔ က ၾကက္သြန္စိုက္ခင္း က်င္းေပါင္း ၈၅၀၀ ခန္႔
(ဆယ္ေပပတ္လည္ တစ္က်င္း= ေဒသအေခၚ) စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၾကက္သြန္စိုက္ေသာ ေက်းရြာတစ္ရာေက်ာ္အတြက္ စာရင္းဇယားေကာက္ယူရန္ အနည္းငယ္ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသို႔ အကူအညီေတာင္းထားေၾကာင္းလည္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းဝင္း က ဆိုသည္။
ေရနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရန္ရာႏႈန္းျပည့္မ်ားသြားေသာ ၾကက္သြန္ စိုက္ခင္း မ်ားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ေဈးကြက္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ နစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္ ဟုဆိုသည္။
 
 သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply